Ing. Jan Hora

Jsem zastupitelem MČ Praha 4, zastupitele Hlavního města Prahy. Taktéž jsem zakládajícím členem MS Praha 4. Taktéž jsem místopředseda KS Praha.

Profesí jsem analytik/vývojář se zaměřením na databázové technologie (data warehouse)

Jsem neuvolněným zastupitelem a předsedou IT komise na Praze 4 kde jsem od listopadu 2018 do dubna 2019 byl radním pro IT a otevřenou radnici. Dále jsem jako náhradník v červnu 2021 nastoupil do zastupitelstva HMP, kde působím v komisi pro IT a výboru pro bezpečnost. Jsem též místopředsedou KS Praha. Na Praze 4 mám na starosti témata „IT a otevřená radnice“ a „Bezpečnost“. Stejná témata jsou tudíž mou prioritou i na úrovni magistrátu. Na celostátní úrovni jsem členem Resortní skupiny „Vnitro a Bezpečnost“, vedu tým zbraňové legislativy včetně souvisejících zákonů a norem.

K pirátům jsem se přidal na začátku léta 2017 a členem jsem se stal ve stejném roce v době krátce po parlamentních volbách. Prakticky ihned jsem se zapojil do činnosti poslanců v tématu zbraňové legislativy a do přípravy komunální kampaně jako dobrovolník.

V době mého krátkého působení v radě Prahy 4 jsem úspěšně prosadil následující kroky směřující k naplnění pirátského programu:

 • Prosazení zveřejňování záznamu ze zastupitelstva v radě i zastupitelstvu
 • Prosazení první revize směrnice k zodpovídání dotazů na základě zákona č. 106 (odstranění možnosti odmítat dotazy s vágním zdůvodněním)
 • Prosazení vstupu do spolku Otevřená města v radě
 • Navýšení rozpočtu silně podfinancovaného IT oddělení
 • Zavedení cyklu pravidelné obnovy HW vybavení úřadu, nákup první sady nového vybavení jako náhrady chátrající zastaralé techniky pro úředníky
 • Zrušení dvou chybně nastavených výběrových řízení na IT vybavení
 • Vylepšení procesu vypisování výběrových řízení pomocí nové vzorové smlouvy pro zakázky na IT vybavení a služby

Většina těchto opatření bohužel nepřežila návrat ODS k moci, drtivá většina byla zrušena, pozastavena nebo ignorována. Z opozice tedy na tyto kroky upozorňuji a kritizuji i nekoncepční přístup k nakládání s městskými byty, které jsou aktuálně často prodávány jen proto, aby sanovaly díry v rozpočtu, způsobené podivnými zakázkami.

Na magistrátu jsem členem následujících komisí a výborů

 • Výbor pro Bezpečnost
 • Komise pro IT

Na úrovni celostátní jsem členem Resortního týmu Vnitro a bezpečnost, kde se podílím na textech, postupech a připomínkování tisků zejména v následujících oblastech:

 • Legislativa nabývání a držení civilních zbraní (zákon č. 119 a připravovaná “maxinovela”)
 • Legislativa týkající se bezpečnostních sborů a IZS

Kromě toho že jsem pirát, tak mám také rodinu, které vděčím za to, že vůbec mohu být Pirátem na plný úvazek. Žena totiž sice politiku nemá ráda, ale podporuje mě a vychází mi vstříc. A moje malá dcerka je zdrojem nekonečné energie, vnitřní síly a motivace. Všechno co dělám, dělám proto, aby její svět byl jednou o něco lepším místem, než byl ten můj.

Moje aktuality