Ing. Karel Malý

Karel Malý je příznivec Pirátů na Praze 4, kandiduje na 19. místě do zastupitelstva městské části Praha 4.

Karel vystudoval Vysokou školu ekonomickou, obor zahraniční obchod. Po absolvování vojenské základní služby prošel řadou pracovních funkcí a oborů – zahraniční obchod, mezinárodní doprava, reality, průvodcování v ČR i za hranicemi. Má zkušenosti s prací s mládeží, ale i v sociálních službách, v turismu a sportovních odvětvích. Pracoval jsem v tuzemsku i v zahraničí, ať už jako zaměstnanec nebo OSVČ. Domluví se čtyřmi jazyky.

Byl členem Strany zelených přes deset let. Podílel se takřka na všech volebních kampaních do zastupitelských sborů různých úrovní, angažoval se v kauze Pošťák není pojišťovák, v happeningu pro záchranu zahrady v Nuslích, podílel se na úklidu veřejných prostranství v Praze 4 atd.

Účastní se občas dle časových možností jako host jednání zastupitelstva MČ a hlavního města Prahy.

Není časově zatížen politickými ani veřejnými funkcemi, či jinými prebendami.

Rád by se věnoval tématům trvale udržitelného rozvoje, bezpečnostním otázkám, boji proti korupci, ale i sociální problematice.