Ing. Karel Malý

Vystudoval jsem Vysokou školu ekonomickou, obor zahraniční obchod.

Po absolvování voj. zákl. služby jsem prošel řadou pracovních funkcí a oborů – zahraniční obchod, mezinárodní doprava, reality, průvodcování v ČR i za hranicemi. Mám zkušenosti s prací s mládeží, ale i v sociálních službách, v turismu a sportovních odvětvích. Pracoval jsem v tuzemsku i v zahraničí, ať už jako zaměstnanec nebo OSVČ.

Domluvím se 4 jazyky.

Byl jsem členem Strany zelených přes deset let. Podílel jsem se takřka na všech volebních kampaních do zastupitelských sborů různých úrovní, angažoval jsem se v kauze Pošťák není pojišťovák, v happeningu pro záchranu zahrady v Nuslích, podílel jsem se na úklidu veřejných prostranství v Praze 4 atd.

Účastním se občas dle časových možností jako host jednání zastupitelstva MČ a HMP.

Nejsem časově zatížen politickými ani veřejnými funkcemi, či jinými prebendami.

Rád bych se věnoval tématům trvale udržitelného rozvoje, bezpečnostním otázkám, boji proti korupci, ale i sociální problematice.

CHCI VĚDĚT VÍCE