Ing. Marie Jelínková

Marie Jelínková je kandidátka Pirátů na Praze 4.

Má ráda rozmanitost naší městské krajiny, vysokou urbanistickou kvalitu sídlišť s vysokým podílem hodnotné sídlištní zeleně a veřejného vybavení.

Naopak jí vadí, že tvář Prahy 4 veskrze k horšímu přetvářejí úředníci dle zavedených partají, alibisticky nekontrolovatelní ve svém rozhodování a nepostižitelní za důsledky svých rozhodnutí. Tímto způsobem se rozdává městská zeleň k zástavbě, ve vilové čtvrti se místo zahrady objeví mohutný bytový dům, mizí izolační zeleň a díky tomu roste hluk a znečištění ovzduší.

Rozhodla se zasazovat o to, aby občané byli informováni o všech investičních záměrech, a aby radnice hájila jejich domov a pohodu bydlení, a to při tvorbě územně-plánovacích dokumentů i v každém jednotlivém řízení při využití všech právních nástrojů. Demokracie není ignorování práv jednotlivce pod rouškou “vyšších zájmů celku”. Nepotřebujeme předražené investice pro investice, potřebujeme chránit kvalitu života.

Čest lze ztratit jen jednou!