Ing. Marie Jelínková

Mám ráda rozmanitost naší městské krajiny, vysokou urbanistickou kvalitu sídlišť s vysokým podílem hodnotné sídlištní zeleně, veřejného vybavení.
Naopak mi vadí, že tvář Prahy 4 veskrze k horšímu přetvářejí úředníci dle zavedených partají, alibisticky nekontrolovatelní ve svém rozhodování a nepostižitelní za důsledky svých rozhodnutí. Tímto způsobem se rozdává městská zeleň k zástavbě, ve vilové čtvrti se místo zahrady objeví mohutný bytový dům, mizí izolační zeleň a díky tomu roste hluk a znečištění ovzduší.

Zasadím se o to, aby občané byli informováni o všech investičních záměrech, a aby radnice hájila jejich domov a pohodu bydlení, a to při tvorbě územně-plánovacích dokumentů i v každém jednotlivém řízení při využití všech právních nástrojů. Demokracie není ignorování práv jednotlivce pod rouškou “vyšších zájmů celku”. Nepotřebujeme předražené investice pro investice, potřebujeme chránit kvalitu života.

Čest lze ztratit jen jednou!

CHCI VĚDĚT VÍCE