JUDr. Matej Šandor, Ph. D.

Matej Šandor je člen Pirátů na Praze 4. Kandiduje na 14. místě do zastupitelstva MČ Praha 4.

Dlouholetý přesvědčený liberál, později příznivec Pirátské strany. Členem strany se stal během roku 2018 s cílem prosazování liberálních hodnot a ochrany demokracie obecně. Matej pochází ze Zvolena, v letech 2002 až 2007 žil v Brně, od roku 2007 žije v Praze.

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity, Evropská studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a Mezinárodní hospodářské právo na Fakultě mezinárodních vztahů na VŠE v Praze.

Při studiu Evropských studii se podrobně seznámil s jednotlivými aspekty fungování Evropské unie od procesu jejího vzniku a historie, přes jednotlivé smlouvy upravující fungování EU, instituce EU, proces rozšiřování EU až po jednotlivé politiky EU (např. bezpečnostní a obranná politika, otázky hospodářské měnové unie, justice a vnitřních věci, strukturální fondy, SZP, zahraniční politika atd.).

V rámci studia mezinárodního hospodářského práva se kromě mezinárodního práva zabýval rovněž obchodními otázkami mezinárodních vztahů. Publikoval cca 15 publikací v recenzovaných českých a zahraničních odborných časopisech, přednášel v ČR i v zahraničí a to i mimo Evropu. Rovněž vyučoval na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE.

Velkou část své více než 11. leté profesní praxe se věnoval obchodnímu vyjednávání v rámci práce pro různé státní společnosti, kdy měl v rozličných manažerských pozicích na starosti oblasti např. nákupu, správy majetku nebo veřejných zakázek. Část své profesní kariéry pracoval jako právník.

V současnosti působí jako radní Prahy 4 pro investice a městské společnosti s cílem implementace pirátského programu v oblasti transparence a efektivní veřejné správy.

Mezi jeho zájmy patří nezávislé cestování, fotografování, in-line brusle a lyžování.