Mgr. Tibor Vansa

Tibor Vansa (*listopad 1983) je předseda Pirátů na Praze 4 a garant programového bodu Finance.

V Praze 4 žiji od dob svých studií na Matematicko-fyzikální fakultě UK, kde jsem absolvoval obor ekonometrie. Poté jsem pracoval 8 let v bance jako analytik rizikovosti klientů. V rámci své pozice jsem také řídil správu a vývoje databází, vypracovával makroekonomické modely nebo připravoval retailový rozpočet banky. Když jsem se stal v lednu lídrem na Praze 4, podal jsem výpověď a od té doby se snažím proniknout do práce zastupitele. Nechci si to jen odsedět, ale začít věci hned od začátku měnit, a to bez důkladné průpravy nelze.

Nepřicházíme věci bořit a vymýšlet znovu věci vymyšlené, ale navázat na práci našich předchůdců. Chceme ale Prahu 4 rozvíjet koncepčně, hospodárně, s maximální kontrolou a zapojením veřejnosti. Léta se hovoří o zbudování zařízení pro seniory v Hudečkově ulici. Jenže se o tom dohaduje v kuchyňce, za zavřenými dveřmi a ještě se nekoplo do země. Takovýto postup nepřipustíme.

Jsem ženatý a mám 4-letou dceru. Nevlastním auto a slibuji, že do práce budu jezdit buďto v MHD nebo na koloběžce. Žiji v družstevním bytě mého otce na Pankráci, s manželkou máme něco našetřeno, dříve by to stačilo na skromnou garsonku, dnes už asi ne.

Svůj aktivní občanský život jsem započal v Hnutí Brontosaurus, dobrovolnické organizaci na ochranu přírody a památek, kde jsem byl 2 roky předsedou jejich pražského článku ZČ HB Rozruch. Jako organizátor akcí zaměřených na rozvoj osobnosti jsem působil i ve sdružení Velký vůz.

K aktivní politice jsem se dostal ze zvědavosti před posledními parlamentními volbami, kdy jsem se jako ambasador zapojil do Rekonstrukce státu. Tato platforma se zaměřuje na prosazovaní protikorupčních zákonů, jejím největším úspěchem je prosazené registru smluv. Díky němu musí být všechny smlouvy státních oranizací a podniků na veřejně na internetu. Osobně získal podpisy 12 současných poslanců, 2 senátorů a Andreje Babiše. To mne přivedlo k poznání, jak i malá skupina aktivních občanů toho může poměrně hodně ovlivnit. Proto jsem v létě 2016 vstoupil do Pirátské strany. Piráty jsem si vybral, neboť jako jediné straně ji lze věřit její důraz na transparentnost veřejné správy a boj proti korupci, a i program celkově je mi velmi blízký.

Moje aktuality