PhDr. Veronika Nürnbergerová

Veronika Nürnbergerová pochází z Liberce, kde maturovala na Střední pedagogické škole. Vystudovala Ústav informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 2005 získala titul PhDr. a Ph.D. v oboru informační věda. Ve Spojených státech amerických na University of North Carolina at Chapel Hill, School of Information and Library Science vystudovala postmagisterský program zaměřený na informační management.

Celou její dosavadní praxi spojuje přesvědčení, že dostupné kvalitní vzdělávání a zkušenosti získané v zahraničí jsou hodnotou nejvyšší priority. Zásadně ovlivňují kvalitu života člověka a jsou klíčem k demokratické budoucnosti naší země.

Veronika téměř deset let pracovala v různých typech knihoven (veřejné, odborné, univerzitní v Liberci a v Chapel Hill). Přes dvacet let pracuje pro evropské vzdělávací programy (Leonardo, Program celoživotního učení, Erasmus+) na různých pozicích - nejdříve v Národním vzdělávacím fondu, pak ještě před vstupem ČR do EU koordinovala na Evropské komisi program na podporu kariérového poradenství a stáží. Za svého působení na Úřadu vlády zajistila možnost zavedení jazykového vzdělávání v mateřských školách. Pracovala také ve společnosti Deloitte. V posledních deseti letech spolupracovala v oblasti podpory kvalitního vzdělávání a adaptability osob na podmínky trhu práce externě zejména s Národní agenturou evropských vzdělávacích programů (DZS), Evropskou komisí a Magistrátem hl. města Prahy.

Je vdaná, má dvě děti. Miluje lyže, sníh, slunce, výlety do přírody a zpěv s přáteli z libereckého dětského sboru Severáček.

Piráti jsou pro Veroniku jediná strana v ČR, která bez politikaření nabízí pozitivní a věcný přístup v řešení situací pro lidi, kteří žijí v 21. století.