JUDr. Viktor Derka

Narodil jsem se na Praze 4, kde jsem strávil dosud celý svůj život. Jsem absolventem magisterského studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, přičemž momentálně zahajuji sdílené doktorské studium na Univerzitě Karlově a Universität Bayreuth, kde jsem již dříve strávil rok na studijním pobytu, který byl financován programem Erasmus. V rámci mého doktorského studia se zaměřuji na problematiku správního a ústavního práva. Mezi mé pracovní zkušenosti nabyté během magisterského studia patří zejména pracovní stáž na Ústavním soudu a Nejvyšším správním soudu. Jazykově jsem zdatný v anglickém, německém a pasivně polském jazyce.

V zastupitelstvu Prahy 4 mám v úmyslu se aktivně věnovat problematikám transparence a otevřenosti orgánů městské části, hospodaření s majetkem městské části a jejích dceřiných společností či příspěvkových organizacích, a efektivnímu fungování úřadu městské části, zejména po personální stránce. Z celorepublikových témat se dlouhodobě věnuji otázkám správy soudnictví, což je do určité míry zuživatelné též na Praze 4, jejíž zastupitelstvo volí přísedící Obvodního soudu pro Prahu 4.

Ve svém volném čase se snažím věnovat lehké atletice, čtení, lyžování, cyklistice, a hraní her na hrdiny. :)

Moje aktuality

CHCI VĚDĚT VÍCE