Zveřejňujeme namísto radnice

Záznamy z jednání zastupitelstva - nejen na 6 měsíců

Záznamy jsou ukládány od schválení na 4. jednání Zastupitelstva MČ Praha 4

Záznam ze 4. jednání ZMČ Praha 4 ze dne 3. června 2019

Záznam z 5. jednání ZMČ Praha 4 ze dne 26. června 2019

Záznam ze 6. jednání ZMČ Praha 4 ze dne 25. září 2019

Záznam ze 7. jednání ZMČ Praha 4 ze dne 18. prosince 2019

Záznam z 8. jednání ZMČ Praha 4 ze dne 15. května 2020

Záznam z mimořádného 9. jednání ZMČ Praha 4 ze dne 27. května 2020

Záznam z 10. jednání ZMČ Praha 4 ze dne 24. července 2020

Neoficiální záznam z 11. jednání ZMČ Praha 4 ze dne 23. září 2020

Písemné odpovědi na interpelace

(Interpelace jsou pojmenovány podle osob, které na danou interpelaci odpovídaly)

Z jednání zastupitelstva konaného 06.02.2019

 • Všechny odpovědi
 • Interpelace p. Horálka na místostarostu Zichu ve věci domu pro seniory v Údolní ulici
 • Interpelace p. Horálka na místostarostu Vansu ve věci terasa Budějovická
 • Interpelace p. Janouška na radní Rejchrtovou ve věci Rezidence Park Kavčí hory
 • Interpelace zastupitele Hrozy na místostarostu Zichu ve věci statického posudku budovy Za Zelenou liškou 1a
 • Interpelace zastupitele Kučery na radní Rejchrtovou ve věci Obytného souboru Braník
 • Interpelace zastupitele Hrozy na starostu Štěpánka ve věci objektu Kosmos
 • Interpelace zastupitele Kučery na místostarostu Vansu ve věci kompetencí radních pro životní prostředí
 • Z jednání zastupitelstva konaného 03.06.2019

 • Všechny odpovědi
 • Interpelace paní Chytilové na radního Opu ve věci Parkovací dům Budějovická
 • Interpelace pana Papaje na radního Opu ve věci bytového souboru Výhledy Herálecká
 • Interpelace paní Bejčkové na radního Opu ve věci bytového souboru Výhledy Herálecká
 • Interpelace paní Beran Cimburkové na radního Opu ve věci bytového souboru Výhledy Herálecká
 • Interpelace paní Bayerové na radního Opu ve věci bytového souboru Výhledy Herálecká
 • Interpelace pana Horálka na tajemníka Kárníka ve věci neveřejných příloh Rady ZM4 P4 a auditní zprávy paní Kulasové
 • Interpelace zastupitelky Jelínkové na radního Opu ve věci parkovacího domu Budějovická
 • Interpelace zastupitele Slaniny na radního Hušbauera ve věci obsazení dozorčí rady 4-Majetková, a.s.
 • Interpelace zastupitele Derky na 1. místostarostu Kováříka ve věci pohledávek kvůči společnosti Ziegler ZZ s.r.o.
 • Interpelace zatupitele Zichy na místostarostu Svobodu ve věci pracovní náplně uvolněného radního
 • Interpelace zastupitelky Jelínkové na radního Opu ve věci záměru Výhledy Pankrác
 • Interpelace zastupitele Derky na místostarostu Hrozu ve věci pohledávek společnosti Ziegler ZZ, s.r.o.
 • Z jednání zastupitelstva konaného 26.06.2019

 • Všechny odpovědi
 • Interpelace pana Janouška na radního Opu
 • Interpelace pana Zlonického na radního Opu
 • Interpelace paní Petrů na starostku Michalcovou
 • Interpelace pana Poštulky na radního Opu
 • Interpelace zastupitele Jaroše na starostku Michalcovou
 • Interpelace zastupitele Růžičky na místostarostu Hrozu
 • Interpelace zastupitelky Kotvové na radního Opu
 • Interpelace zastupitele Kaplana na starostku Michalcovou
 • Interpelace zastupitele Zichy na radního Váchu
 • Interpelace zastupitele Slaniny na radního Hušbauera
 • Interpelace zastupitelky A. Rejchrtové na radního Váchu
 • Interpelace zastupitele Hory na radního Mítha
 • Interpelace zastupitele Kutílka na starostku Michalcovou
 • Interpelace zastupitele Kunce na starostku Michalcovou
 • Interpelace zastupitelky Kotvové na radního Hrdinku
 • Interpelace zastupitele Slaniny na radního Hrdinku
 • Interpelace zastupitele Zichy na místostarostu Hrozu
 • Interpelace zastupitele Růžičky na místostarostu Hrozu
 • Z jednání zastupitelstva konaného 25.09.2019

 • Všechny odpovědi
 • Interpelace paní Pilařové na radního Hušbauera
 • Interpelace pana Prchlíka na místostarostu Hrozu
 • Interpelace pana Janouška na radního Opu
 • Interpelace paní Lachoutové na místostarostu Svobodu
 • Interpelace paní Benešové na místostarostu Svobodu
 • Interpelace pana Janouška na tejemníka Kárníka
 • Interpelace zastupitele Kutílka na 1. místostarostu Kováříka
 • Interpelace zastupitele Kaplana na starostku Michalcovou
 • Interpelace zastupitele Bendla na radního Hrdinku
 • Interpelace zatupitele Slaniny na radního Hušbauera
 • Interpelace zastupitele Zichy na radního Hrdinku
 • Interpelace zastupitelky Sýkorové na místostarostu Hrozu
 • Interpelace zastupitele Šandora na radního Váchu
 • Interpelace zastupitele Růžičky na místostarostu Hrozu
 • Interpelace zastupitele Kutílka na starostku Michalcovou
 • Interpelace zastupitele Bendla na 1. místostarostu Kováříka
 • Interpelace zastupitele Kaplana na 1. místostarostu Kováříka
 • Interpelace zastupitele Zichy na místostarostu Hrozu
 • Interpelace zastupitelky P. Rejchrtové na radního Opu
 • Interpelace zastupitele Růžičky na radního Hrdličku
 • Interpelace zastupitele Kaplana na místostarostu Hrozu
 • Interpelace zastupitelky P. Rejchrtové na místostarostu Hrozu
 • Interpelace zatupitele Růžičky na radního Váchu
 • Interpelace zastupitele Kaplana na 1. místostarostu Kováříka
 • Interpelace zastupitele Růžičky na radního Váchu
 • Interpelace zastupitele Zichy na místostarostu Hrozu
 • Interpelace zastupitele Růžičky na radního Váchu
 • Interpelace zastupitele Růžičky na místostarostu Hrozu
 • Interpelace zastupitele Štěpánka na místostarostu Svobodu
 • Navrhni úpravu