Program pro volební období 2018 - 2022


Transparentní a profesionální radnice

Transparentní a profesionální radnice

Ing. Jan Hora
1

Podúkoly:

Podpora výstavby v prospěch obyvatel

Podpora výstavby v prospěch obyvatel

Ing. Jan Hora
2

Podúkoly:

Čisté a zdravé město

Čisté a zdravé město

Ing. Jan Hora
3

Podúkoly:

Kvalitní veřejný prostor, metro D a parkování

Kvalitní veřejný prostor, metro D a parkování

Ing. Jan Hora
4

Podúkoly:

Zlepšení podmínek občanů bez domova a obyvatel v tíživých životních podmínkách

Zlepšení podmínek občanů bez domova a obyvatel v tíživých životních podmínkách

Ing. Jan Hora
5

Podúkoly:

Transparentní veřejné zakázky a efektivní hospodaření

Transparentní veřejné zakázky a efektivní hospodaření

Ing. Jan Hora
6

Podúkoly:

Férové dotace a granty Prahy 4

Férové dotace a granty Prahy 4

Ing. Jan Hora
7

Podúkoly:

Rozmanitější školství a větší bezpečnost dětí

Rozmanitější školství a větší bezpečnost dětí

Josef Vlach
8

Podúkoly:

Navrhni úpravu