Odměny voleným zastupitelům

V následujících tabulkách jsou shrnuty odměny a funkce pirátských zastupitelů.

1/2019 a 1/2020 došlo ke zvýšení odměn rozhodnutím vlády.

4/2019 proběhla změna složení koalice a následně i výborů a komisí.

Zastupitel do 12/2018 od 1/2019 od 5/2019 od 10/2019 od 1/2020
Viktor Derka 5146 5507 4589 4589 5048
Jan Hora 66903 71586 10096 10096 11106
Adam Jaroš 9435 10096 4589 2753 3028
Marie Jelínková 8578 9178 4589 4589 5048
Marek Paris 4289 4589 4589 4589 5048
Petra Rejchrtová 66903 71586 4589 4589 5048
Matej Šandor 66903 71586 9178 9178 10096
Vladimíra Sýkorová 13724 14685 13767 13767 15144
Tibor Vansa 75480 80764 9178 9178 10096
Josef Vlach 9435 10096 9178 9178 10096

Na základě rozhodnutí zastupitelstva číslo 1Z-18/2018 byla stanovena náhrada výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva městské části Praha 4 na 300 Kč/hod a maximálně 12000 Kč za měsíc pro zastupitele, který splňuje podmínku, že je podnikající fyzickou osobou nebo osobu provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost a současně osobou v pracovním poměru. Tato náhrada se vztahuje především na jednání zastupitelstva a jednání komisí a výborů. Vzhledem k nepravidelné délce jednání a termínům svolávání zastupitelstva, výborů a komisí nelze částku uvést dopředu paušálně, ale pouze odhadem. Pro našeho zastupitele připadá v úvahu odměna 600 Kč (při době trvání 2 hodiny) za každou komisi či výbor, jehož je členem a jednání se zúčastnil a za pokud v daném měsíci proběhlo i jednání zastupitelstva (při době trvání 6 hodin) pak 1800 Kč.

Všechny uvedené sumy jsou v podobě hrubých příjmů.

Navrhni úpravu