Odměny voleným zastupitelům

Přehled příjmů

Zastupitel do 12/2018 od 1/2019 od 5/2019 od 10/2019 od 1/2020 od 11/2020
Viktor Derka 5146 5507 4589 4589 5048 10096
Jan Hora 66903 71586 10096 10096 11106 11106
Adam Jaroš 9435 10096 4589 2753 3028 3028
Marie Jelínková 8578 9178 4589 4589 5048 5048
Marek Paris 4289 4589 4589 4589 5048 5048
Petra Rejchrtová 66903 71586 4589 4589 5048 5048
Matej Šandor 66903 71586 9178 9178 10096 -
Vladimíra Sýkorová 13724 14685 13767 13767 15144 15144
Tibor Vansa 75480 80764 9178 9178 10096 10096
Josef Vlach 9435 10096 9178 9178 10096 10096
Ivana Wurmová - - - - - 5048

Všechny uvedené sumy jsou v podobě hrubých příjmů. Na základě rozhodnutí zastupitelstva MČ číslo 1Z-18/2018 byla stanovena náhrada výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva městské části Praha 4 na 300Kč/hod a maximálně 12000Kč za měsíc pro zastupitele, který splňuje podmínku, že je podnikající fyzickou osobou nebo osobu provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost a současně osobou v pracovním poměru. Tato náhrada se vztahuje především na jednání zastupitelstva a jednání komisí a výborů. Vzhledem k nepravidelné délce jednání a termínům svolávání zastupitelstva, výborů a komisí nelze částku uvést dopředu paušálně, ale pouze odhadem. Pro našeho zastupitele připadá v úvahu odměna 600 Kč(při době trvání 2h)za každou komisi či výbor, jehož je členem a jednání se zúčastnil a za pokud v daném měsíci proběhlo i jednání zastupitelstva (při době trvání 6h) pak 1800Kč. V případě zájmu o částky za minulé měsíce se obraťte na konkrétního zastupitele.

1/2019 došlo k navýšení odměn rozhodnutím vlády.

5/2019 došlo ke změně složení rady a komisí.

1/2020 došlo k navýšení odměn rozhodnutím vlády.

11/2020 došlo ke změně složení zastupitelského klubu a obsazení komisí.

Navrhni úpravu