Kultura, památková péče a cestovní ruch

Podpoříme kulturu odspodu a pořádání akcí ve veřejném prostoru s důrazem na komunitní akce, a to vše bez zbytečné byrokracie. Jako Piráti si ceníme památek a kulturního dědictví, chceme raději opravovat než bourat.

Kultura odspodu a ve veřejném prostoru

  • Podpoříme občany v pořádání kulturních a sousedských akcí. Zjednodušíme byrokracii potřebnou pro krátkodobé zábory veřejných prostranství a podpoříme komunitní akce menších rozměrů.
  • Zkulturníme veřejné prostory instalací uměleckých děl. Provedeme inventarizaci uměleckých děl ve veřejném prostoru a zasadíme se o jejich restaurování a údržbu.

Transparentní financování kultury

  • Zprůhledníme hospodaření kulturních příspěvkových organizací. U příspěvkových organizací zajistíme větší nezávislost na politické moci, aby nedocházelo k ovlivňování fungování organizace a jejich struktur.
  • Umožníme žádat o granty alespoň dvakrát ročně. Zastavíme rozdělování peněz mimo grantová kola a obcházení odborných komisí

Architektura a památková péče

  • Architektonické a urbanistické soutěže u veřejných staveb považujeme jako nezbytný standard, kde cena nesmí být hlavním kritériem.
  • Pojďme raději opravovat než bourat. Vyhlásíme urbanisticko-architektonickou soutěž na řešení areálu Výstaviště a zasadíme se o dostavbu vyhořelého křídla Průmyslového paláce.

Zdravý rozvoj turismu

  • Odstraníme turistické pasti. Nechceme se stydět před zahraničními návštěvami. Skoncujeme s podvodnými směnárnami, taxikáři okrádající turisty a dalšími obchodníky těžících z neznalostí návštěvníků města.
  • Centrum města nejen pro turisty. Podpoříme komunitní život v centru města a budeme se snažit omezit nevhodné chování turistů v těchto lokalitách, aby zde občané mohli normálně žít a pracovat.
Navrhni úpravu