Životní prostředí

Zdravé životní prostředí je základem pro to, aby se Pražanům dobře žilo. Budeme bojovat proti přehřívání města, znečisťování ovzduší a rušivým vlivům, které člověka nenechají v klidu spát. Politiku životního prostředí stavíme na přirozené motivaci, respektu a účasti veřejnosti.

Proti vedrům více stromů a vodních ploch

 • Vysadíme více stromů v pražských ulicích. Zasadíme se o kvalitní náhradní výsadbu za pokácené stromy.
 • Doplníme rekreační divočinu ​kolem Prahy.
 • Dotačně podpoříme zelené střechy a vertikální zahrady, zatravnění a květnaté pásy​.
 • Podpoříme umísťování pítek a kašen; i potoky a vodní plochy ​do města patří.

Aby nás smog nedusil

 • Využijeme moderních technologií​ pro monitoring a informování o kvalitě ovzduší.
 • Při hrozbě smogových situací budeme regulovat automobilovou dopravu​.
 • Upřednostníme šetrné formy dopravy. ​V centru města vytvoříme klidové zóny​.

Aby se nám lépe spalo

 • Budeme prosazovat citlivá protihluková opatření.
 • Zregulujeme veřejné osvětlení a na noc vypneme světelnou reklamu.

Nejlepší je odpad, který nevznikne

 • Rozšíříme sběr a využití bioodpadů.
 • Podpoříme využití vratných obalů​.
 • Zavedeme systém „zaplať, kolik vyhodíš“ a jeho variace: třídění se musí lidem vyplatit​.

Šetříme vodu i vaši kapsu

 • Podpoříme hospodaření s vodou​, opětovné využití odpadní vody a opatření pro využití nebo zasakování dešťové vody.
 • Budeme hlídat cenu pitné vody, ​kvalitu dodavatelských služeb i investice do vodárenské infrastruktury.
Navrhni úpravu