Bydlení a sociální služby

  • V rámci stávajícího bytového fondu vyčleníme více bytů pro sociální bydlení. Sociální byty musí být dostupné pro samoživitele pečující o nezletilé dítě, seniory s nízkými příjmy a zdravotně postižené. Zavedeme možnost podpory kvalitních učitelů městským bytem.
  • V Hudečkově ulici postavíme dům seniorů pro lidi s Alzheimerovou chorobou, s citlivým zachováním zeleně na pozemku. Budeme rozvíjet domovy pro seniory, mezigenerační komunitní domy a sdílené bydlení. Inspirací jsou pro nás západní modely, kde se prolíná bydlení studentů, mladých rodin, seniorů i osob s tělesným postižením. Chceme zabránit vzniku ghett a izolovaných komunit. Naším cílem je město, kde spolu žijí lidé všech generací.
  • Zmapujeme nevyužívané objekty ve vlastnictví města a vdechneme jim nový život. Dnes nevyužívané objekty ve městě podpoří občanskou vybavenost. Tam, kde se počítá s dlouhodobější transformací, zavedeme praxi dočasného využití, jako se to povedlo v Karlíně nebo v Hybernské.
  • Budeme řešit příčiny i důsledky bezdomovectví. Vytvoříme koncepci prevence ztráty bydlení a dostupného bydlení pro všechny. Těm, kteří se na ulici ocitnou, nabídneme pomocnou ruku při návratu do společnosti. Společnost na tom ve výsledku vydělá sociálně i ekonomicky.
  • Budeme dále rozvíjet právní poradnu a zpřístupníme právní pomoc s oddlužením všem potřebným a sociálně vyloučeným občanům v exekučních pastech, kteří se budou na svém oddlužení aktivně podílet.
  • Vytvoříme službu městského koordinátora pro klienty vyžadující péči na zdravotně sociálním pomezí. Koordinátor pomůže potřebným a jejich rodinám s orientací v nepřehledném prostředí zdravotních a sociálních služeb a zajistí integraci například pobytových služeb, terénní sociální práce, volnočasových aktivit i sítě praktických lékařů. Po vzoru Švédska maximálně zjednodušíme systém z pohledu občana.
Navrhni úpravu