Doprava a parkování

  • Zaparkuje u vás návštěva i řemeslník. Rezidenti získají každý rok určitý počet hodin parkování zdarma pro návštěvy ve své oblasti. Nebudete tedy muset platit drahé parkování řemeslníkovi nebo složitě vymýšlet, kde by mohla návštěva zaparkovat. Provedeme analýzu možnosti výstavby parkovacích domů.
  • Podporujeme umožnení průjezdu přes Dvorecký (Podolecký most) pouze pro vozidla veřejné dopravy. Tímto opatřením chceme zamezit, aby přes most proudila další vozidla na Prahu 4 a dále do centrální části Prahy přes magistrálu. Výstavbu tramvajových tratí podmiňujeme analýzou potřebnosti.
  • P+R Praha potřebuje, ale na hranici se středočeským krajem.
  • Budeme podporovat udržitelnou dopravu a její prvky, jakými jsou například bikesharing či rozvoj cyklistické infrastruktury a cykloopatření. Bezmotorová doprava je ekologicky šetrná k životnímu prostředí a méně náročná na prostor.
  • Podporujeme zastřešení Spořilovské ulice. Budeme ale požadovat odbornou studii, která navhrne optimální poměr mezi těžkým a lehkým zastřešením tak, aby obyvatele celého Spořilova nejlépe ochránilo před hlukem a exhalacemi.
  • Podporujeme budování systému jednosměrných ulic v obytných částech, který sníží počet projíždějících tranzitních vozidel a zároveň zvýší počet parkovacích míst.
Navrhni úpravu