Otevřená radnice

Uděláme z Prahy 4 nejtransparentnější město v Česku. Dnes má Praha problém hlavně s neprůhlednými městskými firmami, které hospodaří s desítkami miliard korun ročně. Občané a protikorupční analytici musí mít k dispozici dostatek informací, aby mohli politiky a úředníky kontrolovat. Zapojíme občany do rozhodování o městě.

  • Občanské podněty budeme nejen sbírat, ale také zveřejňovat proces jejich řešení. I proto budeme občany informovat, kdo konkrétně je za řešení daného podnětu zodpovědný a jaký bude následný postup.
  • Na přenos ze zasedání zastupitelstva se podíváte i ze záznamu - nebudete již limitováni svou pracovní dobou.
  • Všechna jednání komisí a výborů budou přístupná veřejnosti. Všechny zápisy z jejich jednání pak budou zveřejněny na webových stránkách.
  • Zavedeme rozklikávací rozpočet až na fakturu. Obsah smlouvy nebude tvořen jednou větou, ale celou specifikací. Všechny obchodní smlouvy včetně dodatků zveřejníme na webu. Platit to bude i pro městské akciové a příspěvkové společnosti.
  • Ukážeme data veřejnosti. Přehled faktur a nájemních smluv, analýzy, které si město nechává zpracovat - to vše a mnohé další údaje budou na portálu otevřených dat.
  • Zavedeme povinné zveřejňování důvodových zpráv a dalších podkladů na internetových stránkách městské části před jednáním zastupitelstva a rady městské části. Zápisy z jednání zastupitelstva a rady budou zveřejněny na webu. Na radě města zavedeme hlasování podle jmen.
  • Z Tučňáku uděláme skutečné noviny pro Prahu 4 s prostorem pro názory opozice a občanů.
  • Zveřejníme majetková přiznání politiků. Každý bude moci kontrolovat, že zastupitelé nezískávají v souvislosti se svou funkcí neoprávněné výhody.
Navrhni úpravu