Programové priority Pirátů na Praze 4

Otevřená radnice a transparentní hospodaření

 • Občanské podněty budeme nejen sbírat, ale také zveřejňovat proces jejich řešení. I proto budeme občany informovat, kdo konkrétně je za řešení daného podnětu zodpovědný a jaký bude následný postup.
 • Na přenos ze zasedání zastupitelstva se podíváte i ze záznamu, až budete mít po pracovní době.
 • Zavedeme rozklikávací rozpočet až na fakturu, obsah smlouvy nebude tvořen jednou větou, ale celou specifikací.
 • Zastavíme rozprodej bytů a pozemků. Bytový fond začneme přizpůsobovat potřebám seniorů.

Moderní služby občanům

 • Zdigitalizujeme úřední procesy a odlehčíme tím občanům i úředníkům.
 • Zavedeme možnost objednat se na úřad na konkrétní čas.
 • Zavedeme a zveřejníme jasná a měřitelná kritéria kvality služeb občanům (např. průměrná délka stavebního řízení), podle kterých nastavíme systém odměňování úředníků.

Kvalitní veřejný prostor, metro D a parkování

 • Zaparkuje u vás návštěva i řemeslník. Rezidenti získají každý rok určitý počet hodin parkování zdarma pro návštěvy ve vybrané oblasti.
 • Podpoříme výstavbu parkovacích domů ve vhodných lokalitách.
 • Budeme prosazovat přiměřenou výstavbu. Developeři se musí podílet na výstavbě školek, parkovišť, domů seniorů a dalším veřejném vybavení.
 • Budeme prosazovat regulační plány v okolí stanic metra D a na dalších rozvojových plochách. Společný podnik Dopravního podniku a Penty vnímáme jako ohrožení.
 • Důležité zelené plochy budeme prosazovat jako nezastavitelné.
 • Jsme proti zahušťování výstavby, a to především na sídlištích.

Školství a bezpečnost

 • Každé dítě má na něco talent. Zavedeme větší rozmanitost výuky na MŠ i ZŠ, více volitelných předmětů a specializovaných tříd.
 • Vyhledáme nové prostory pro školní družiny a komunitní centra.
 • Podpoříme kvalitní programy prevence kriminality mládeže a programy zaměřené na bezpečnost mládeže online.
 • Budeme pokračovat v omezování heren, abychom minimalizovali negativní dopady patologického hráčství, které herny způsobují a podporují. Najdeme lepší umístění pro protidrogovou provozovnu v Nuslích.
Navrhni úpravu