Školství a kultura

Školství

  • Rozmanitost ve vzdělávání - Každé dítě má na něco talent. Podpoříme rozmanitější nabídku vzdělávání na MŠ i ZŠ a vznik specializovaných a alternativních tříd. Část dětí má také své specifické potřeby, a proto podpoříme další financování asistentů pedagogů.
  • Otevřená výběrová řízení na ředitele škol - Musí být veřejná a nezpolitizovaná. Činnost ředitelů je nutné ověřovat podle objektivních a především veřejně přístupných kritérií se zapojením rodičů. Budeme klást důraz na fungování demokraticky zvolených školských rad. Školské rady by měly být otevřené veřejnosti v bodech jednání, které nejsou citlivé.
  • Participace rodičů - Hlas rodičů musí být slyšet. Chceme, aby se schůze školské komise konaly na školách častěji než doposud a především s automatickou pozvánkou pro rodiče žáků. Budeme informovat rodiče o výběrových řízeních na ředitele základních a mateřských škol a činnosti školské rady a školské komise. Stavební projekty ve školách budeme připravovat za účasti rodičů.
  • Prostory pro školní družiny - Nechceme, aby děti trávily čas po vyučování ve třídách. Prostory musí být navrženy tak, aby v případě demograficky slabších ročníků byly využitelné i jinak.
  • Dodržování hygienických norem - Budeme přednostně řešit přehřívání tříd v letních měsících. Podpoříme vznik venkovních učeben, napravíme špatná stavební řešení, budeme investovat do revitalizace školních zahrad za účasti rodičů.
  • Kvalita i pro předškolní děti - Finančně podpoříme vznik a existenci dětských skupin. Budeme hledat shodu mezi potřebami rodičů, učitelů a kapacitními možnostmi tak, aby byl zajištěn i dostatečný letní provoz mateřských škol.

Kultura odspodu a ve veřejném prostoru

  • Podpoříme občany v pořádání kulturních a sousedských akcí. Zjednodušíme byrokracii potřebnou pro krátkodobé zábory veřejných prostranství a podpoříme komunitní akce menších rozměrů.
  • Zkulturníme veřejné prostory instalací uměleckých děl. Provedeme inventarizaci uměleckých děl ve veřejném prostoru a zasadíme se o jejich restaurování a údržbu.
  • Zrekonstruujeme Dominikánský dvůr a najdeme pro něj smysluplné využití.
Navrhni úpravu