Sport a volný čas, bezpečnost

Bezpečnost

  • Budeme pokračovat v omezování heren a nebudeme vycházet vstříc těm, kteří pronajímají nemovitosti hernám nebo je přímo provozují. Chceme omezit negativní dopady patologického hráčství, které herny způsobují a podporují.
  • Připravíme kvalitní dlouhodobou strategii pro oblast bezpečnosti místo stávajícího vágního dokumentu. Stanovíme jasně měřitelné cíle. Podpoříme kvalitní programy prevence kriminality dětí a mládeže, které se zaměřují i na snižování rizik v oblasti protidrogové problematiky. Na školách zavedeme pravidelná školení a poradenství pro učitele a žáky týkající se prevence a online bezpečnosti (rizika spojená se sociálními sítěmi, publikace nevhodného obsahu, kyberšikana).
  • Budeme věnovat pozornost rekultivaci zanedbaných a problematických lokalit. Najdeme lepší umístění pro protidrogovou provozovnu v Nuslích.
  • Zajistíme více strážníků na dle statistik problémových místech a vybavení vozů městské policie vnějšími i vnitřními kamerami a přenosnými přístroji na měření hluku. Zahájíme pilotní projekt kamer umístěných na oděvu strážníků.

Sport a volný čas

  • Nastavíme spravedlivý systém, ve kterém budou jasně vymezená pravidla a možnosti získání grantových prostředků na programy v oblasti sportu a volnočasového vyžití.
  • Postaráme se o úpravu dětských hřišť, sportovišť a parků pro seniory tak, aby odrážely i demografické potřeby konkrétních oblastí.
  • Nabídneme volnočasové aktivity mladým lidem ze všech socioekonomických vrstev. Podpoříme rozvoj sportovních aktivit pro mládež, volnočasových spolků i nízkoprahových center. Nechceme jen dotovat drahé komerční turnaje sportovních hvězd, ale především finančně pomáhat malým místním mládežnickým klubům a asociacím.
  • Zapojíme seniory do rozhodování. Těm, kteří budou mít, nabídneme kurzy počítačové gramotnosti. Ostatním nabídneme možnost zapojit se i bez počítače; digitalizace má spojovat, ne rozdělovat.
Navrhni úpravu