Transparentní hospodaření

  • Budeme hledat úspory tak, aby vyrovnaný rozpočet městské části nebyl financován z rozprodeje bytů a majetku.
  • Zkvalitníme a zprůhledníme proces zadávání veřejných zakázek. U většiny zakázek malého rozsahu umožníme přihlášení se do výběrového řízení i neosloveným dodavatelům. Veřejné zakázky budeme přidělovat pouze společnostem, u kterých bude, v souladu s obecnými předpisy, znám jejich koncový majitel.
  • Tepelná zařízení společnosti 4-energetické a.s. převedeme odběratelům, kteří budou mít zájem. Zbytek prodáme solidnímu partnerovi za přiměřenou cenu, s garancí budoucí ceny pro odběratele.
  • Zrušíme 4-majetkovou a.s., nebo změníme její stanovy tak, aby občané i zastupitelé měli dostatečná práva na informace.
  • Granty budeme rozdělovat za účasti nezávislých osobností. Zároveň chceme prosadit systém víceletých grantů, který umožní racionálnější využívání prostředků a vznik dobré tradice akcí.
  • Zavedeme tzv. participativní rozpočet, kdy o finančních prioritách spolurozhodují občané.
  • Zavedeme systém evidence docházky pro úředníky, nebudeme chránit flákače se stranickou knížkou.
Navrhni úpravu