Územní rozvoj a metro D

  • Budeme prosazovat přiměřenou výstavbu. Developeři se musí podílet na výstavbě školek, parkovišť a dalším veřejném vybavení. Budeme používat plánovací smlouvy místo bezzubých memorand.
  • Hlavní slovo při výstavbě v okolí metra D musí mít město a občané, nikoliv soukromý developer schovaný pod společný podnik DPP. Budeme prosazovat regulační plány v okolí stanic metra a na dalších rozvojových plochách.
  • Digitalizací a lepším řízením procesů urychlíme jednání na stavebním úřadu. Nikdo by neměl být nucen obíhat úřady pro 42 razítek. Zdigitalizujeme agendu tak, aby úřady a odbory sdílely data a co nejvíce úkonů bylo možné provádět online.
  • Vyřešíme neutěšený stav chodníků pomocí tzv. “chodníkového programu”. Chceme ve spolupráci s občany a TSK zajistit úpravu či rekonstrukci chodníků a obrubníků pro bezpečnější pohyb občanů.
  • Důležité zelené plochy - Habrovku, Jalodvorskou louku a Velký háj budeme prosazovat jako nezastavitelné.
  • Jsme proti zahušťování výstavby, především na sídlištích. Nepřipustíme prodej městských pozemků, na kterých je veřejná zeleň.
  • Izolační zeleň kolem kapacitních komunikací nesmí zmizet. Jsme proti vytváření ghett za protihlukovými stěnami a nesmyslnému navěšování dalších staveb, které generují další dopravu.
  • Chceme vytvořit zelenou osu od Krčského lesa přes Jalodvorskou louku až k Modřanské rokli. Budeme spolupracovat s okolními městskými částmi i občanskými sdruženími a budeme důsledně prosazovat zachování prostupnosti území a rozvoj územního systému ekologické stability (ÚSES).
Navrhni úpravu