Životní prostředí

  • Zlepšíme čistotu a kvalitu náměstí a dalších frekventovaných veřejných míst. Politiku životního prostředí stavíme na přirozené motivaci, respektu a účasti veřejnosti. Často stačí drobnosti, např. kousek od zastávky vyhradit místo pro kuřáky a umístit tam popelník a koš.
  • Proti vedrům více stromů a vodních ploch. Vysadíme více stromů v pražských ulicích. Zasadíme se o kvalitní náhradní výsadbu za pokácené stromy.
  • Dotačně podpoříme zelené střechy a vertikální zahrady, zatravnění a květnaté pásy.
  • Podpoříme umísťování pítek a kašen. I potoky a vodní plochy jsou přirozenou součástí městského prostoru.
  • Podpoříme hospodaření s vodou​, opětovné využití odpadní vody a opatření pro využití nebo zasakování dešťové vody.
Navrhni úpravu