Povolební strategie Pirátů Prahy 4 pro komunální volby 2018

Povolební strategie do zastupitelstva městské části Praha 4 v roce 2018, kterou se zavazuje dodržovat


Česká pirátská strana, zastoupená předsedou MS Piráti Praha 4 Tiborem Vansou

a

nezávislí kandidáti, zastoupení Petrou Rejchrtovou a Marií Jelínkovou.Čl.I.

Volební cíl


§1


Česká pirátská strana je liberální, demokratická, středová strana s důsledným protikorupčním programem. Naším cílem je prosazovat program, ať už jsme v koalici nebo v opozici. Bez ohledu na rozložení mandátů jsme připraveni spolupracovat na prosazení programových priorit se všemi politickými stranami.


§2


Naším cílem je vyhrát volby, podílet se na řízení městské části a zlepšit život jeho občanů. Uvědomujeme si potřebu programovým ústupků při koaličních vyjednáváních. Nejsme ale ochotni jít do vedení městské části za každou cenu, osobní bezúhonnost a čisté svědomí mají pro nás vyšší hodnotu. Proto sepisujeme tuto povolební strategii, v níž stanovujeme zásadní podmínky, které nám pomohou si tyto hodnoty udržet.


§3


Naše programové priority jsou především:


 • Otevřená radnice a transparentní hospodaření
 • Moderní služby občanům
 • Kvalitní veřejný prostor, metro D a parkování
 • Školství a bezpečnost


V plném znění byly zveřejněny na našich webových stránkách.Čl. II.

Etické požadavky na koaliční partnery


§4


Odsuzujeme divokou privatizaci městského majetku, politické krytí kriminálního jednání v 4-energetické, nehospodárný přesun radnice a další korupční kauzy, které se na Praze 4 udály před rokem 2014. Nepodpoříme do uvolněné politické funkce nikoho z bývalých lídrů této éry. Jedná se především o účastníky tzv. Kyperské dovolené, exstarostu Pavla Caldra a Jiřího Bodenlose. Nepodpoříme do uvolněné funkce ani manželku exstarosty Hanu Horálkovou.


§5


Odmítáme dále podporovat trafikanty a sběratele placených funkcí. Námi zvolení radní se budou plně soustředit na správu naší městské části. Do uvolněné funkce proto nepodpoříme nikoho, kdo by současně ve stejném časovém období pobíral plat či odměny za vícero funkcí placených z veřejných peněz, které vyžadují nasazení na plný pracovní úvazek.


§6


Spolupráce s Hnutím Ano 2011 není preferována. Před uzavřením případné koalice je nutné, aby byl u všech kandidátů odstraněn střet zájmů, zejména u pana Zdeňka Zieglera.


§7


Jsme stranou, které velmi záleží na demokracii. Nepodpoříme proto radu s přímou účastí nebo nepřímou tichou podporou KSČM či SPD.
Čl. III.

Předpoklady funkční koalice na radnici


Vládnutí současné koalice je poznamenáno interními neshodami. Z veřejnosti neznámých důvodů se tak nepodařilo zahájit mnoho slibovaných projektů. Pro vstup do budoucí radniční koalice proto pro nás bude důležité, zda budou naši partneři ochotni přistoupit alespoň na základní principy efektivní spolupráce:


 • V případě naší účasti v koalici budeme vyžadovat shodu s námi vytyčenými prioritami a jejich prosazení. V opozici bychom plnili roli hlídacích psů demokracie a hlasovali ve shodě s našimi prioritami nehledě na to, kdo by byl předkladatelem návrhu.

 • Materiály jdoucí na jednání rady a zastupitelstva budou mít k dispozici všichni zastupitelé minimálně týden předem v elektronické podobě. Materiály budou v dobře čitelné, pokud možno strojově čitelné podobě, nepřipouštíme naskenované excelovské tabulky apod. Materiály budou poskytnuty včetně všech podkladových informací. Týden předem bude maximum informací předloženo rovněž veřejnosti.

 • Budeme požadovat jmenné hlasování rady, se zápisem a možností uvést důvody pro své rozhodnutí.

 • Přímý přenos z jednání zastupitelstva, dostupný občanům i ze záznamu.

 • Zavedeme rozklikávací rozpočet až na úroveň jednotlivých faktur.

 • Velkou část smluv uzavřených příspěvkovými organizacemi MČ Praha 4 tvoří jednoduché objednávky, kde je z hlediska předmětu plnění pouze jednou větou uvedeno, co se objednává a cena (např. objednávka na ložní prádlo s uvedením adresy a ceny bez specifikace ložního prádla ani jeho kvality, objednávka na sekání trávy bez uvedení ploch a termínů atd.). Budeme požadovat automatické zveřejňování všech dostupných informací, aby si veřejnost mohla u každé zakázky udělat vlastní obrázek o přiměřenosti ceny a kvalitě uzavřené smlouvy.

 • Zvýšíme podíl zakázek uzavíraných pomocí veřejných výběrových řízení. U zakázek malého rozsahu nad stanovenou hranici, která bude podstatně nižší, než je v současnosti (nad 100 000 Kč bez DPH), budeme požadovat umožnění přihlášení se do výběrového řízení i pro neoslovené dodavatele.

 • U zakázek nad 500 000 Kč bez DPH budeme požadovat veřejné seznamy účastníků řízení.

 • Veřejné zakázky budeme přidělovat pouze společnostem, u kterých bude, v souladu s obecnými předpisy, znám jejich konečný majitel.

 • Veřejné zakázky budeme transparentně zveřejňovat v dostatečném časovém předstihu, který odpovídá rozsahu zakázky, a to jak na úřední desce, tak i jinými formami, aby byla informace o výběrovém řízení co nejdostupnější pro každou firmu, která může zvažovat podání nabídky.
Čl. IV.

Metro D


Společný podnik hl. m. Prahy a společnosti Penta, o jehož vzniku se jedná, považujeme za krajně nevýhodný pro veřejnost, neboť skrývá ohromný korupční potenciál. I když jde převážně o magistrátní téma, postoj rady městské části k tomuto tématu je pro nás rovněž klíčovou podmínkou pro podporu radě města. Ta musí prosazovat přiměřenou, s občany projednanou výstavbu.Čl. V.

Průběh voleb

Během voleb

 • Výsledky voleb budeme společně sledovat na volebním štábu.
 • Během volební noci nebudeme uzavírat žádné dohody a vydávat žádná prohlášení o spolupráci. Lídr může nezávazně komunikovat s ostatními stranami adekvátně situaci.

Hned po volbách

 • Sejdeme se hned v neděli v 10:00 jako zastupitelský klub (nebo v jiný čas oznámený lídrem). Do té doby budeme náš postup komentovat pouze v rámci této povolební strategie.
 • Na tomto svém prvním setkání jmenuje zastupitelský klub vyjednávací tým a domluvíme se, kdo bude dále komunikovat s médii, kdy zahájíme komunikaci s médii a jakou zvolíme taktiku pro vyjednávání.
 • Vyjednávání vede volební lídr. Asistuje mu při tom vyjednávací tým. Postup vyjednávacího týmu je zasílán na vědomí místnímu sdružení a Pražskému předsednictvu. Volební lídr má na starosti také hlavní mediální výstupy.
 • Všichni zastupitelé za Piráty vyplní a zveřejní majetkové přiznání v rozsahu požadovaném zákonem o střetu zájmů a dalšími dokumenty dle koaliční smlouvy.
 • Volební lídr je přirozeným kandidátem na předsedu klubu a případně zastupování Pirátů v jiné vedoucí funkci.


Navrhni úpravu