Piráti prosadili, že Praha 4 vypsala výběrové řízení na obsazení uvolněného místa v představenstvu městské společnosti 4-Majetková, a. s.

25. 02. 2019
Piráti prosadili, že Praha 4 vypsala výběrové řízení na obsazení uvolněného místa v představenstvu městské společnosti 4-Majetková, a. s.

Společnost 4-Majetková, vlastněná MČ Praha 4 vyhlásila veřejné výběrové řízení na pozici odvolaného člena představenstva. Stalo se tak na základě Piráty prosazeného ustanovení koaliční smlouvy MČ Praha 4. Zbývající dva členové představenstva Ing. Radek Svoboda a Ing. Bohumil Mach zůstávají ve funkcích do konce svého funkčního období.

4-Majetková, a. s. byla založena s cílem zajištění efektivní správy nemovitého obecního majetku. Jejím jediným akcionářem je Městská část Praha 4. Do portfolia její správy patří vybrané bytové a nebytové prostory Prahy 4, například základní a mateřské školy, ale i biotop Lhotka nebo Ubytovna Novodvorská.

“Výběrové řízení je vyhlašováno na obsazení uvolněného místa po Ing. Michalu Zděnkovi M.A., kterého dozorčí rada odvolala na svém předchozím zasedání. Obsazení uvolněného místa formou otevřeného výběrového řízení považujeme za nejvhodnější a přirozenou cestu pro nalezení nástupce, který bude mít náležitou odbornost i znalosti. Koaliční partneři tento náš požadavek respektovali. Naplňujeme tak principy transparence při správě veřejného majetku,” říká radní pro investice a městské společnosti za Piráty Matej Šandor.

O uvolněný post v tříčlenném statutárním orgánu se lze ucházet do 26. března 2019, kdy je uzávěrka pro přihlášky. Více informací k výběrovému řízení najdete zde.

Kontakt:

Matej Šandor, radní pro investice a majetek, Piráti Praha 4, matej.sandor@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

CHCI VĚDĚT VÍCE