Hledáme nominanta/nominantku do dozorčí rady 4. majetkové, a.s.

Hledáme nominanta/nominantku do dozorčí rady 4. majetkové, a.s.

Praha, 26. října 2021 - Pirátští zastupitelé za Prahu 4 vypisují otevřené výběrové řízení na místo nomimanta/nominantky do dozorčí rady městské společnosti 4. majetkové, a.s.

Žádáme zájemce, aby zaslali svůj životopis a motivační dopis na e-mailovou adresu viktor.derka@pirati.cz, a to nejpozději v neděli 14. listopadu 2021, do 20:00. Do předmětu emailu uveďte „Přihláška do výběrového řízení - 4. majetková.“ Následně proběhnou s vybranými účastníky pohovory, které se uskuteční distanční formou pomocí platformy jitsi.pirati.cz. Konkrétní link i doba pohovoru bude vybraným účastníkům sdělil pomocí emailu. Vyhrazujeme si právo na prodloužení možnosti termínu přihlašování, jako i na zrušení celého výběrového řízení. O konečném výběru nominanta rozhodne zastupitelský klub Piráti a nezávislí.

Každý uchazeč by měl splňovat následující požadavky:

Není stávajícím členem dozorčích ani řídících orgánů 4.majetkové, a.s. a ani její zaměstnancem, ani zaměstnancem Městské části Praha 4. Není zaměstnancem, vlastníkem nebo řídícím pracovníkem dodavatelské nebo konkurenční společnosti 4.majetkové, a.s. a ani není v žádném jiném střetu zájmu, ve vztahu k této společnosti. Nemá záznam v trestním rejstříku. Není členem jiné politické strany, případně je bez politické příslušnosti. Má minimálně 5letou praxi v oblasti správy majetku, řízení podniku nebo práva, ideálně v kombinaci všech uvedených znalostí.

Hodnotící kritéria:

Praxe v oblasti správy majetku (max. 25 bodů) Ekonomická praxe a řízení podniku (max. 25 bodů) Praxe v oblasti práva (max. 25 bodů) Celkový dojem a soft skills (max. 25 bodů)

Kontakt: Viktor Derka, zastupitel MČ Praha 4, e-mail: viktor.derka@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články