Investuje Praha 4 do chodníků?

Investuje Praha 4 do chodníků?

„Přispíváme městu na opravu některých chodníků. Jinak bychom se zlepšení jejich stavu nedočkali,“ říká na webu ODS Zdeněk Kovařík, který je radním pro investice a zároveň předsedou finančního výboru na Praze 4. Tak si shrňme čísla za současné volební období - za rok 2015 bylo z rozpočtu chodníkového programu využito 35 tisíc Kč, za rok 2016 nebyla na chodníkový program vynaložena ani koruna, za rok 2017 byl 8 miliónový rozpočet plněný z cca 4%, přičemž momentální čísla za první pololetí roku 2018 vykazují též pěknou kulatou nulu.

„Přispíváme městu na opravu některých chodníků. Jinak bychom se zlepšení jejich stavu nedočkali,“ říká na webu ODS Zdeněk Kovařík, který je radním pro investice a zároveň předsedou finančního výboru na Praze 4. Tak si shrňme čísla za současné volební období - za rok 2015 bylo z rozpočtu chodníkového programu využito 35 tisíc Kč, za rok 2016 nebyla na chodníkový program vynaložena ani koruna, za rok 2017 byl 8 miliónový rozpočet plněný z cca 4%, přičemž momentální čísla za první pololetí roku 2018 vykazují též pěknou kulatou nulu. Z peněz městské části jsou realizovány pouze drobnější opravy v rámci běžných výdajů. Opravené chodníky jsou podobně jako péče o veřejná prostranství vizitkou městské části. V drtivé většině jí však chodníky nepatří, jsou majetkem hlavního města Prahy a jejich správu má na starosti Technická správa komunikací. I když je Praha 4 ochotna si připlatit za opravy chodníků, TSK jako správce nestíhá požadavky vyřizovat. Problém domluvit se s TSK na rozumných opravách mají všechny městské části, v těžké pozici bude i jakákoliv budoucí rada. Ale pouze místní ODS má tu troufalost mluvit o dobře nastartovaném chodníkovém programu, když se z něj zatím nepovedlo reálně nic opravit. Realizaci řady oprav chodníků přibrzdilo či zabrzdilo loňské rozhodnutí magistrátu o transformaci Technické správy komunikací na akciovou společnost. Transformace byla částečně motivována výsledkem namátkového auditu, kdy pracovníci magistrátního odboru kontrolních činností prověřovali 55 veřejných zakázek zadaných v letech 2014 až 2016. U drtivé většiny z nich přitom našli chyby, konkrétně to bylo hned 73 možných přestupků. Pouze u čtyř veřejných zakázek nebylo zjištěno žádné pochybení. Tím, že se organizace se sice transformovala na akciovou společnost a původní subjekt je v útlumu, jsou možnosti sankcionování za zjištěné přestupky pouze hypotetické a prakticky nevymahatelné. Naši zastupitelé tento postup magistrátu hlasitě kritizovali, navrhovali jsme provést hloubkový audit namísto zametení stop. Marně.

Podle nás by magistrát hl. m. Prahy měl zodpovědnost za opravu chodníků i finance na jejich opravu převést na jednotlivé MČ, u kterých si zatím občané mohou pouze marně stěžovat. Podobnou situaci lze vidět i u péče o zeleň, kdy magistrátem (tedy TSK) spravovaná zeleň je ve výrazně horší stavu, než ta, o kterou se starají přímo městské části. Stejně tak je chyba, že městská část nemá účinné možnosti, jak ovlivnit frekvenci vynášení odpadkových košů, které po celé Praze přetékají odpadky. To jsou čistě lokální témata, o kterých se všude mluví, ale zatím ani jedna politická reprezentace se ani nepokusila o nápravu a přesun kompetencí tam, kam patří. Dejte nám šanci být první.

PS: Ilustrační fotka je naprosto stejná jako u dotyčného článku ODS, pouze je aktuální. Zda jde o delší dobu rozdělanou opravu inženýrských sítí, nebo byla zámková dlažba převezena na jinou MČ, aby se u ní kandidáti mohli před volbama také vyfotit, netušíme.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Tajemství kontrolní zprávy z Prahy 4
16.09.2019

Tajemství kontrolní zprávy z Prahy 4

Z působení na postu místostarosty Prahy 4 mi zbyl ještě jeden nesplněný úkol. Tím je zveřejnění kontroverzní kontrolní zprávy, která na začátku našeho působení částečně unikla do médi, kde oprávněně vzbudila velký zájem. Obsahuje totiž...

CHCI VĚDĚT VÍCE