Pirátská témata pro IT komisi

Pirátská témata pro IT komisi

Komisi pro IT a elektronizaci v Praze 4 předsedá Pirát Jan Hora a díky čemuž její zasedání probíhají i během léta. Jelikož v minulých obdobích chyběla koncepce IT a elektronizace pro MČ Praha 4, stalo se vypracování tohoto dokumentu naší prioritou. Bude obsahovat doporučení pro strategické řízení IT strategie v Praze 4 na následujících několik let a bude komisí doporučen Radě ke schválení. Další témata z této koncepce budou vycházet.

Koncepce IT pro městskou část by měla být dokumentem strategickým, tedy dostatečně konkrétním, aby IT mělo daný směr, ale přitom natolik obecným, aby byl dostatečně flexibilní a srozumitelný všem vedoucím odborů úřadu. Samozřejmě musí obsahovat základní popis aktuálního stavu HW a SW a stavu cílového. Nejdůležitější jsou ale obecné principy, kterých by se měl úřad držet - a právě o nich bude probíhat na komisi důkladná diskuse, aby výsledný dokument měl podporu všech stran zastoupených v zastupitelstvu.

Piráti se samozřejmě budou snažit prosadit maximum ze svých programových cílů (otevřenost software, transparence zakázek, otevřená data). Kromě toho bude důležitou částí strategie i určení kritérií, podle kterých budeme měřit úspěšnost úřadu v oblasti IT. Kromě hlediska finančního (tedy účelnost vynaložených nákladů) bychom rádi zohledňovali i přidanou hodnotu pro občana i úředníka - v podobě zvýšení komfortu, snížení doby strávené na úřadě a snížení pracnosti s vyřízením agendy občanů.

V následujících měsících budeme taktéž diskutovat zásadní témata pro tvorbu rozpočtu IT na další rok. Těmi nejpalčivějšími problémy je aktuálně průběžná obnova technického vybavení úřadu - jinými slovy počítače úředníků a web městské části. Pod pirátským vedením započalo nastavení procesu pravidelné obnovy a rádi bychom dosáhli jeho pokračování i za současné koalice. To, že je web zastaralý, špatně se na něm orientuje a obtížně se občanům hledají informace, je jasné každému, kdo na něj zavítal. Tento projekt může být usnadněn díky participaci ve spolku Otevřená města, kterou Piráti prosadili a která nám umožňuje získat základy předpřipraveného řešení, použitého jinými obcemi.

Do budoucna bychom rádi prosadili přístup, že městská část bude v maximální možné míře využívat prostředky a licence nabízené hlavním městem. Jednak tak vznikne znatelná finanční úspora, jednak uvolníme lidské zdroje k podpoře uživatelů v budově úřadu. Můžeme takto například získat licence a podporu pro klíčové informační systémy GINIS a PROXIO nebo se zapojit do projektu mobilní aplikace MojePraha a využít jejího rozvoje k získání vlastního modulu do aplikace, který bude zaměřen na službu občanům Prahy 4.. V neposlední řadě pak získáme možnost řešit lokální požadavky, které jsou specifické a z jejich podstaty je může řešit pouze městská část.

Cesta k modernímu úřadu bude dlouhá, jelikož téma IT a digitalizace stálo dlouhá léta na okraji zájmu předchozích politických reprezentací. Ale blýská se na lepší časy - a pokud se nám podaří v komisi zajistit dotažení námi rozpracovaných materiálů a prosadit jejich podporu u gesčního radního, uvidíte už za pár měsíců výsledky naší práce.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu