Tajemství kontrolní zprávy z Prahy 4

Tajemství kontrolní zprávy z Prahy 4

Z působení na postu místostarosty Prahy 4 mi zbyl ještě jeden nesplněný úkol. Tím je zveřejnění kontroverzní kontrolní zprávy, která na začátku našeho působení částečně unikla do médi, kde oprávněně vzbudila velký zájem. Obsahuje totiž velmi závažná zjištění poukazující na možnou trestnou činnost na odboru investic Úřadu MČ Prahy 4. Další rozruch vyvolalo, když tehdejší koalice odvolala autorku této zprávy, vedoucí kontrolního odboru.

Přestože důvody pro odvolání vedoucí kontrolního odboru Jaroslavy Kulasové byly jednoznačné, ve věci zveřejnění zprávy jsme bohužel neuváženě přistoupili na kompromis navrhovaný bývalými koaličními partnery, že kontrolní zpráva ani konkrétní důvody odvolání paní Kulasové nebudou zveřejněny. Dokument měl být v plném znění zpřístupněn pouze na případnou občanskou žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo k dispozici k nahlédnutí přímo na úřadě MČ Prahy 4.

Občané mají právo na informace

Dodnes netuším, co bývalého starostu Petra Štěpánka vedlo k tak silnému odporu zveřejnit cokoliv z této zprávy. Stále mám pocit, že to nebyla jen síla zvyku tutlat vše negativní. Každopádně ani po několika měsících se nám ani občanům po podání žádosti dle § 106 zákona o svobodném přístupu k informacím nepodařilo dosáhnout zveřejnění této zprávy. Úřad městské části nadále odmítá zveřejnit znění kontrolní zprávy a dalších dokumentů s absurdním zdůvodněním, že by poškodila dobrou pověst úřadu.

Vzhledem k tomu, že koalice Piráti a nezávislí, Praha 4 sobě - Zelení a nezávislí a Společně pro Prahu 4 (STAN a Lidovci) již neexistuje a já se necítím vázán žádným slibem, rozhodl jsem se nyní tuto zprávu zveřejnit na vlastní odpovědnost. Důvěryhodnost úřadu totiž nespočívá v tom, že se občané nedozví o jeho problematických úkonech. Důvěru si úřad buduje otevřeností a zpřístupnění informací, na které má veřejnost právo, přiměřeného vysvětlení a přijetí nápravných opatření.

Proč jsme odvolali vedoucí kontrolního odboru?

Zbývá vysvětlit, proč jsme odvolali vedoucí kontrolního odboru Jaroslavu Kulasovou, autorku zprávy upozorňující na problematické skutečnosti v rámci realizace investic na MČ Praha 4. Důvodem bylo několik jejích závažných pochybení, mimo jiné i velmi nízká kvalita této zprávy. Ta poukazovala na podezřelé příznaky jako zakázky s cenou těsně pod limitem pro schvalování radou Úřadu MČ Praha 4, dodatečné plnění k už uzavřeným smlouvám, nebo nestandardní výběrová řízení, například soutěž, v které všechny oslovené firmy pocházely z Rabštejnské Lhoty u Chrudimi. Na základě těchto podivných okolností pak autorka zprávy Jaroslava Kulasová vznášela závažná obvinění – avšak nesprávně věcně a právně kvalifikovaná, většinou bez náležitého zdůvodnění a prokázání tvrzených skutečností, bez snahy věc dál argumentačně podpořit, či doplnit vysvětlením investičního odboru.

Čtenář se prostě nemohl ubránit dojmu, že spíše než o snahu upozornit na nesrovnalosti či podezření z podvodné činnosti jde o ledabyle vytvořený materiál, ať už mají podezření reálný základ či nikoliv. Další přitěžující okolností pro vedoucí odboru kontroly bylo, že ani po upozornění právního odboru na vadná tvrzení své závěry neupravila a na většinu námitek odboru investic oficiálně reagovala: “9-19/ Jedná se o námitky, jejichž obsahem je znevážení mravenčí práce kontrolního odboru, jeho závěru, jakožto i formy zápisu. Zprávy z kontrol jsou zpracovány na základě dlouholetých zkušeností a jejich forma je schválena nadřízeným orgánem. Nevidíme proto důvod reagovat na námitky směřující k “údajným“ formálním pochybením.” Námitky představují základní nástroj obrany kontrolovaných osob proti tvrzením kontrolního oboru a je povinností se s nimi pečlivě, a především věcně vypořádat, nikoliv je uraženě shodit ze stolu. Došli jsme tak k závěru, že její odborné ani komunikační schopnosti nedostačují na pozici vedoucí kontrolního odboru. I když chvályhodně upozornila na skutečnosti podezřelé i pro úplného laika, její závěry byly právně vadné a neobjektivní. Ač neradi, dospěli jsme proto k závěru, že s návrhem tajemníka na odvolání budeme souhlasit, i když nás to v médiích poškodí, protože to bude velmi obtížně vysvětlitelné. Lepší je ale mít na kontrolním odboru někoho, kdo bude svou práci vykonávat kvalitně a pomůže předcházet dalším problémům.

Kvalitu kontroly si MČ nechala posoudit i externím právním posudkem, který jednoznačně potvrzuje nedostatečnou kvalitu provedení kontroly a kontrolní zprávy jako celku. Díky našemu zveřejnění mají nyní i všichni občané možnost udělat si vlastní názor na práci jednotlivých odborů úřadu.

Okomentovanou kontrolní zprávu naleznete zde.

Stanovisko k odvolání vedoucí kontrolního odboru z ledna 2019 si přečtete zde.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

CHCI VĚDĚT VÍCE