Metro D - jak skloubit potřeby místních s potřebami celého města

Metro D - jak skloubit potřeby místních s potřebami celého města

Praha, 27. srpna 2021 - Metro D je bezpochyby jednou z největších dopravních staveb Prahy, přičemž většina stanic budovaných v první etapě se nachází na území naší městské části. Obyvatelé si přejí, aby je stavba co nejméně obtěžovala a chtějí co nejlepší ochranu zeleně v okolí. Hlavní město skrze svůj Dopravní podnik Hl. m. Prahy pak usiluje o co nejrychlejší a nejefektivnější provedení.

Sporné části stavby většinou vyřešeny
U většiny nových stanic se podařilo dosáhnout rozumných kompromisů, kdy Dopravní podnik Hl. m. Prahy souhlasil se změnami ve způsobu provedení stavby. Dohoda s místními obyvateli je vždy v zájmu stavitele, protože následná právní bitva projekt zdrží či vrací na začátek. S hrdostí mohu říct, že většina těchto dohod byla dosažena mou kolegyní Petrou Rejchrtovou (Piráti a nezávislí) v době, kdy byla radní pro územní rozvoj.

Olbrachtova je nadále výjimkou
Výjimkou je stanice Olbrachtova. Zde místní zvolili jinou strategii a podali odvolání proti výsledku stavebního řízení nejen pro tuto stanici, ale pro celou stavbu. Kvůli tomu nebyla výstavba metra D zahájena, přestože geologický průzkum je u konce a po technické stránce stavbě nic nebrání.

Obavy místních chápu. Z jejich pohledu jsou Hlavní město Praha i pražský dopravní podnik velké kolosy a čestné slovo jejich představitelů nemusí občany upokojit. Zároveň ale s nabíhajícím zpožděním naskakují náklady způsobené inflací, jde o desítky milionů korun týdně. Dopravní podnik se tak brzy dostane do stavu, kdy už nebude schopen ústupky obhájit ekonomickou výhodností a v konečném důsledku prohraje město i místní obyvatelé.

Hledáme řešení
Existuje ale cesta, která může vést ke kompromisu a tedy k dohodě: Dopravní podnik nabídne dohodu v podobě závazné smlouvy s adekvátními sankcemi i pojistkami pro obě strany a rada hlavního města tuto dohodu posvětí. Místní občané tím získají jistotu, že pokud dodrží svou část dohody, pak i město dodrží své závazky, případně bude následovat bohaté odškodnění. Právě o toto řešení nyní s kolegy ze Zastupitelstva Hl. m. Praha usiluji. Věřím, že dohoda je možná.

Kontakt:
Jan Hora, zastupitel MČ Praha 4, tel: +420 775 608 734; mail: jan.hora@pirati.cz**

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články