Prohlášení zastupitelského klubu Pirátů k výstavbě metra D

Prohlášení zastupitelského klubu Pirátů k výstavbě metra D

Zastupitelský klub Piráti a nezávislí v Praze 4 podporuje co nejrychlejší výstavbu metra D a nesouhlasí s individuálním postupem Marie Jelínkové proti tomuto záměru.

Zastupitelský klub Piráti a nezávislí na Praze 4 usiluje o co nejrychlejší výstavbu metra D. Jsme si vědomi, že dlouho připravovaný projekt takového rozsahu přináší i nepříjemná omezení. Náš zastupitelský klub společně se spolky v posledních měsících vyvíjel značné úsilí, aby minimalizoval na nejnižší možnou míru zásahy do veřejné zeleně. Podařilo se nám dosáhnout dohody s DPP, kterou vzhledem k okolnostem považujeme za úspěch a vyvineme maximální úsilí k jejímu dodržení oběma stranami. Oceňujeme přístup DPP, který vyšel vstříc našim návrhům na úpravu zařízení staveniště v okolí stanic Nádraží Krč a Nové Dvory a minimalizoval kácení na těchto stanicích.

Stavba Metra je jednou z priorit Prahy a její význam spočívá i ve zlepšení životního prostředí posílením kapacit veřejné dopravy. Nelze ji však provést bez zásahu do zeleně. Postup nezávislé zastupitelky našeho zastupitelského klubu Marie Jelínkové, která proti výstavbě Metra D podala odvolání, nejen že nezachrání zeleň, ale způsobí navíc zdržení stavby, zvýšení nákladů a oslabí do budoucna vyjednávací pozici spolků. Vyzýváme proto Marii Jelínkovou ke stažení odvolání proti výstavbě metra D.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu