Z cyklu Návrhy psané do šuplíku: Odměna zastupitelům

Z cyklu Návrhy psané do šuplíku: Odměna zastupitelům

Stalo se zvykem, že vládnoucí koalice ANO, TOP09 a ODS zahajuje každé zasedání Zastupitelstva Prahy 4 zamítnutím všech bodů opozice navržených na program jednání. Jmenujme například návrh Viktora Derky na posunutí doby občanských interpelací během zasedání zastupitelstva na pozdější hodinu či podnět Tibora Vansy zabývat se neefektivním vymáháním pokut za přestupky při parkování na modrých zónách.

Vážení čtenáři, dovolte mi představit vám další návrh, který koalice odmítla projednat. Piráty navržená změna spočívala v nahrazení paušální odměny za členství v komisích či výborech výkonovou odměnou za jednotlivá zasedání. Co to jsou výbory a komise? Jedná se o odborné poradní orgány, které zřizuje zastupitelstvo nebo rada obce. V naší MČ máme tři výbory a čtrnáct komisí. Jejich členy mohou být jak zastupitelé, tak odborníci nominovaní zvolenými politickým subjekty.

Co dělají komise a výbory? Posuzují materiály z odborného hlediska a dávají doporučení pro zastupitelstvo a radu zastupitelstva. O tom, jak častá budou jejich jednání, rozhodují jejich předsedové. Aktivita a intenzita práce jednotlivých komisí a výborů se v praxi výrazně liší, což si lze zkontrolovat na internetových stránkách MČ Prahy 4. Některé se scházejí pravidelně každý měsíc, jiné fungují nahodile nebo se během roku nesejdou vůbec. Jejich členové z řad zastupitelů jsou ale přesto placeni za své členství jednotným měsíčním paušálem. Každý si nově přijde na 5 048 korun za každou komisi nebo výbor, jehož je členem. Piráti nesouhlasí, aby městská část vyplácela odměnu členům komise, která nezasedá. Zaplaceno by neměl dostat ani ten, kdo se nezúčastnil jejího jednání.

Systém odměn založený na skutečné aktivitě v poradních orgánech zastupitelstva a rady již úspěšně funguje v Městské části Praha 3. Tady byl bez problémů přijat jak hlasy vládnoucí koalice, tak opozice. Očekával jsem proto vstřícnější postoj i u nás – a to i přes názorové rozdíly. Věřil jsem, že s ohledem na závazky vyplývající z Etického kodexu člena Zastupitelstva městské části Praha 4 najdeme společnou vůli jednat v zájmu občanů MČ a prostředky na odměny zastupitelům budeme vynakládat férově a hospodárně. Koalice však nepřipustila o této možnosti ani diskutovat.

Více o návrhu si lze přečíst zde.

Kontakt: Marek Paris, marek.paris@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

CHCI VĚDĚT VÍCE