Stanovisko k odvolání vedoucí kontrolního odboru

Stanovisko k odvolání vedoucí kontrolního odboru

Rada MČ Praha 4 odvolala na návrh tajemníka úřadu vedoucí kontrolního odboru Jaroslavu Kulasovou. Šlo o velmi obtížné rozhodnutí, neboť paní Kulasová vypracovala kontrolní zprávu, která těsně před loňskými komunálními volbami unikla do médií a stala se součástí předvolebního boje.

Rada MČ Praha 4 odvolala na návrh tajemníka úřadu vedoucí kontrolního odboru Jaroslavu Kulasovou. Šlo o velmi obtížné rozhodnutí, neboť paní Kulasová vypracovala kontrolní zprávu, která těsně před loňskými komunálními volbami unikla do médií a stala se součástí předvolebního boje.

Pirátští radní se rozhodli podpořit tento návrh i přes to, že může být považován za kontroverzní. Důkladně seznámili s obsahem kontroly, s celou historií sporu mezi paní Kulasovou a tajemníkem úřadu, a také s právním posudkem, jehož zpracování tajemník zadal externí právní kanceláři. Všechny tyto podklady přesvědčivě prokázaly, že paní Kulasová nejen, že není v tomto sporu v právu, ale dokonce není odborně způsobilá vést tento odbor. Neudělení nenárokových odměn tedy logicky nepovažujeme za šikanu, ale za odpovídající důsledek zjištěných pochybení. Už samotná chabá úroveň zprávy by sama o sobě mohla být důvodem k odvolání vedoucí kontrolního odboru. Dalším důvodem pro přiklonění se k odvolání byla pro nás neochota paní Kulasové opravit chybné formulace, na které ji právní odbor upozorňoval. Věrohodnosti úmyslů paní Kulasové nenahrávalo ani mediální načasování úniku a fakt, že v přechozích volbách kandidovala do zastupitelstva Prahy 4 za opoziční stranu.

Beze změn ale nezůstane proces realizace investic, který byl předmětem této kontroly - ač nejsou uvedená zjištění formálně v pořádku, některá z nich ukázala potřebu přenastavení procesu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu celého úřadu tak, aby byla zvýšená odbornost a efektivnost jejich realizace a mohlo dojít k naplnění principu transparentnosti, který je základem pirátského programu. Tato zjištění totiž nebyla způsobena nedostatečnou odborností věcných útvarů, ale nedostatečnou politickou vůlí předchozího vedení správně nastavit proces zadávání veřejných zakázek. Připravujeme proto přenastavení procesu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu tak, aby jeden útvar odborně garantoval kvalitu samotného procesu zadávání pro jednotlivé odbory. Ty mají být odpovědné pouze za kvalitní definování odborných požadavků na poptávaný předmět zakázky a nezbytných požadavků na dodavatele, které zajistí nejlepší možnou cenu i přínos pro městskou část.

Pozn.: Kvůli ochraně osobnosti paní Kulasové nemůžeme zveřejnit přílohu rozhodnutí rady obsahující detaily výše uvedeného, do této přílohy lze však nahlédnout osobně na úřadě městské části nebo prostřednictvím žádosti dle zákona č. 106 o svobodném přístupu k informacím.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

CHCI VĚDĚT VÍCE