Rozhovor s pirátským předsedou grantové komise Josefem Vlachem

Rozhovor s pirátským předsedou grantové komise Josefem Vlachem

Co dělají pirátští zastupitelé na Praze 4? Na čem pracují a co už stihli prosadit? Na webu budeme postupně přinášet rozhovory se zastupiteli, radními i zajímavými členy MSka ze čtyřky. Pro svoji vysokou popularitu na pirátské palubě přišel první na řadu nově zvolený zastupitel Pepa Vlach. Profesně projektový manažer v IT, ale také nadšený fanoušek fotbalu, bere svoje zvolení s velkou pokorou. Hned na začátku svého působení v čele grantové komise se zasadil o prodloužení lhůty pro podávání žádostí nebo o právo členů komise na osobní kontrolu schválených projektů.

Jsi předseda grantové komise. Co komise řeší a jaké projekty se o granty ucházejí?

Grantová komise přijímá a předkládá RMČ poradní náměty a stanoviska. Komise také navrhuje, hodnotí nebo se vyjadřuje k jednotlivým projektům, programům z různých oblastí, které se dotací týkají. Pokud bych měl být konkrétní, Praha 4 vyhlašuje jednou za rok dotační programy na podporu sportovních a tělovýchovných aktivit, kulturních a spolkových činností, dále také v oblastech zdravotních, bezpečnosti dětí a mládeže, prevence jejich rizikového chování. Také jsou podporovány organizace zabývající se snižováním rizik v oblasti protidrogové problematiky,integrace cizinců a národnostních menšin; životního prostředí, sociální a rodinné politiky.

Poměrně brzy po nástupu do funkce jsi musel řešit první agendu a inicioval jsi několik změn. O co šlo?

Ano, máš pravdu. Dostal jsem do ruky návrh na vyhlášení dotačních programů MČ Praha 4 pro rok 2019 a nově také víceletých dotací pro léta 2019-2021. Z hlavních změn, které jsem stihl předložit, se podařilo do návrhu prosadit prodloužení lhůty na podání žádostí z jednoho týdne na 14 dní. Prosadil jsem úpravu nepoměru přidělených dotací mezi jednoletými a víceletými žádostmi. Dále jsem nechal přidat odstavec, který umožní komisi a jejím členů “s pověřením“ provádět i průběžnou kontrolu programů.

Máš v plánu ještě vyjednat další změny nebo jsi již s návrhem spokojen?

S návrhem budeme ještě dále pracovat, ale s jeho obsahovou částí jsem více méně spokojen. Stále mne trápí některé procesní věci. Žadatel například nemůže žádost o dotaci podat online (přes formulář). Budu chtít žadatelům v tomto směru vyjít vstříc a inicioval jsem jednání, která by tento stav měla změnit.

Jako zastupitel máš ještě nějaká další témata, která bys rád otevřel a řešil?

Jako jednu z hlavních gescí u Pirátů na čtyřce mám bezpečnost a především programy týkající se prevence kriminality dětí a mládeže, online bezpečnosti dětí a mládeže a protidrogové prevence. Zejména s prevencí u dětí a mládeže se dá velmi dobře koncepčně pracovat. Nutná je zejména komunikace a to jak s dětmi, tak s jejich rodiči. Sám jsem v minulosti na takových projektech pracoval a rád bych zkušenosti uplatnil ve prospěch všech zmíněných skupin.

Ještě se vraťme k volební kampani. Co sis odnesl ze setkávání s lidmi na ulici? Proběhla nějaká debata s voličem, která ti utkvěla v paměti? Jak na tebe voliči reagovali?

Byla to moje první “aktivní” kampaň a mám z ní jen příjemné pocity. Nečekal jsem tolik pozitivních reakcí na to, že budou Piráti konečně i na Praze 4. K dotazům. Jeden starší pár se mě například ptal, zdali si Praha 4 nezaslouží i vlastní letiště, když je vlastně městem s více jak 125 000 obyvateli. Návrh na stavbu letiště sice podávat nebudu, ale zvolení je pro mě velkým závazkem, abych byl pro lidi ten jejich „zastupitel“ na kterého se můžou kdykoliv obrátit.

Co ti na zvolení do zastupitelstva řekli doma? Jak reagují na to, že jsi pirát?

Rodina mě podporovala po celou dobu kampaně a jsou rádi, že se nám povedl na Praze 4 takový výsledek. Samozřejmě tím nyní trpí náš společný čas a je pravda, že teď nosím květiny o něco častěji domu, než bývalo zvykem. Řekl bych, že největší radost z mého působení u Pirátů mají hlavně mé dvě malé dcerky, které si sice ještě tak úplně neuvědomují, co je „zastupitel“, ale co je „pirát“, vědí bezpečně. :-D

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Rozhovor s lídrem kandidátky
19.09.2018

Rozhovor s lídrem kandidátky

Do voleb Piráty vede a na starostu Prahy 4 kandiduje čtyřiatřicetiletý analytik Tibor Vansa, který se profesně věnoval řízením rizik v bankovnictví. V Praze žije od dob svých studií, tedy 14 let. Své město má...

CHCI VĚDĚT VÍCE