Kdo plánuje spalovnu odpadů v Braníku?

Kdo plánuje spalovnu odpadů v Braníku?

Pozorné čtení volebních programů v době marketingových specialistů nestačí. Likvidace komunálního odpadu za použití nejmodernějších technologií totiž může znamenat doslova pohromu pro místní obyvatele.

Například věta, nad níž musí srdce správného ekologa zaplesat:

“Připravíme plán na likvidaci komunálního odpadu za použití nejmodernějších technologií, např. plazmových reaktorů, které přeměňují odpad na syntetický plyn, který se po pročištění spaluje, čímž vytváří elektrickou energii jako hlavní produkt a teplo jako vedlejší produkt.”

Než však začneme doopravdy jásat, je nutné ještě prohnat kandidáty dané strany obchodním rejstříkem a prověřit podnikatelskou historii jejich subjektů. V případně spalovny vítr (nebo spíše zplodiny) fouká přímo od lídra kandidátky na Praze 4, který je jediným jednatelem společnosti FRESTON s.r.o. Prohlédneme-li si majetkovou strukturu a její historii, najdeme tam zahraniční společnosti typu LLC, které jsou s oblibou používané pro daňové triky. Ale to je v tomto případě jen detail, vraťme se k předmětu podnikání.

Pyrolytické zpracování plastů, biomasy a dalších odpadů může skutečně být ekologickou technologií, při které dochází k termickému rozkladu organických látek v atmosféře bez přístupu kyslíku. Nedochází tudíž ke spalování, a technicky vzato je proto tento typ provozu zařazen mezi spalovny trochu neprávem. Výslednými reakčními produkty jsou pyrolýzní olej (bioolej, pyrolýzní benzín, aj.), pyrolýzní plyn a pyrolýzní uhlí (pyrolýzní koks, biouhel, …). Hlavní využití biooleje je jeho spalování a přeměna v tepelnou nebo elektrickou energii. Není ale příliš vhodný pro spalování v klasických dieselových motorech kvůli své kyselosti, vysoké viskozitě a nestabilitě. Po vhodných chemických úpravách je možné ho do klasických paliv přidávat nebo i používat samostatně.

V čem je tedy problém, když jde teoreticky o naprosto čistou zelenou technologii? Problém nastane, pokud spalovnu začnete budovat těsně vedle rodinných domků, bez stavebního povolení, bez jakéhokoliv razítka a začnete tam testovat nevyzkoušenou technologii, kterou jste si přivezli z Ruska. Riziko ošklivé havárie se pak stane téměř jistotou. A to je právě případ společnosti FRESTON s.r.o. Ta nějakou dobu kouřem a zápachem trápila obyvatele malé obce Dobříč nedaleko Prahy a v současnosti firma sídlí v Braníku. Jejím jediným společníkem je Jan Marchal, lídr SPD na Praze 4.

Piráti na Praze 4 na své kandidátce žádného přeborníka na spalovaní odpadů nemají - jde o magistrátní téma, které by měli řešit opravdoví odborníci. V možnostech MČ Praha 4 ale určitě je vyřešit problém s přeplněnými odpadkovými koši. Nápad se “smart” koši, které odpad samy mačkají a zavolají si popeláře, je sice krásný, ale v širším měřítku zatím těžko financovatelný. Nejlevnější řešení je mít na každém koši jeho identifikátor a telefonní číslo, na kterém můžete pomocí sms požádat o urychlené vyvezení koše. A pokud by se to opakovalo, uzpůsobit frekvenci jeho vyvážení. A když bude tento naprostý základ fungovat, můžeme se bavit o tom, co dál.

Toto není jediný kuriozní kandidát, kterého lze na kandidátkách ostatních stran nalézt. Sledujte náš FB a dozvíte se více nejen o nich, ale i o našem programu.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

CHCI VĚDĚT VÍCE