Stanovisko k insolvenci zastupitelky Vladimíry Sýkorové (Piráti)

Stanovisko k insolvenci zastupitelky Vladimíry Sýkorové (Piráti)

Piráti jsou obeznámeni se skutečností, že Bc. Vladimíra Sýkorová, členka České pirátské strany, neuvolněná zastupitelka Městské části Praha 4 je na základě vlastní žádosti v oddlužení. Své závazky řádně plní dle sjednaného splátkového kalendáře, a to od září 2015. O své osobní situaci Piráty informovala sama paní Sýkorová v květnu 2018 před primárními volbami na kandidátní listinu do komunálních voleb.

MS Piráti Praha 4 konstatuje, že samotná existence soudem povoleného oddlužení není překážkou ani pro kandidaturu ve volbách, ani pro případnou aktivitu v politice - splácí-li dotyčná osoba své závazky. Jako předsedkyně komise v Praze 4 se nebude zabývat případy, které se jí osobně týkají, protože MČ Prahy 4 nemá vůči ní ani její rodině žádné pohledávky, čili zde není dán prostor pro střet zájmů. Účelem komise je nejen posuzovat jednotlivé dluhy vůči MČ v celém kontextu, ale i hledat způsoby, jak může MČ pomáhat předcházet jejich vzniku. Domníváme se, že takovýto proaktivní způsob může MČ pomoci zlepšovat sociální situaci obyvatel Prahy 4.

V komplikované finanční situaci se ocitla následkem rozvodu s manželem. Část jejích dluhů představuje nedoplatek školného, kdy si jako matka samoživitelka s dvěma dcerami doplňovala vysokoškolské vzdělání, které by ji v referentské pozici ve státní správě zvýšilo příjem.

Svou kompetentnost a důvěryhodnost prokázala samoživitelka Sýkorová svou aktivitou v rámci místního sdružení i soukromou dobrovolnickou činností v sociální oblasti. MS Piráti Praha 4 za ní plně stojí.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

CHCI VĚDĚT VÍCE