Co Piráti stihli během půl roku na radnici Prahy 4

29. 04. 2019
Co Piráti stihli během půl roku na radnici Prahy 4

V říjnu 2018 jsme od voličů získali dostatečně silný mandát, abychom reprezentovali obyvatele Prahy 4 jak v zastupitelstvu, tak v radě této městské části. Ten jsme den co den vykonávali. Minulý měsíc se na teprve třetím zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 poměry sil poněkud změnily.

Díky hlasu Josefa Svobody bylo odvoláno vedení radnice a nahradila jej nová koalice. Naši čtyři radní strávili na radnici necelý půlrok. Co za tu dobu stihli?

Tibor Vansa, bývalý místostarosta pro životní prostředí a dopravu:

 • Uspořádal řadu setkání občanů k rozšíření modrých zón, kam dorazily stovky z vás. Dali jste nám desítky dobrých podnětů k úpravám. Prosazoval zachování mimoúrovňového křížení Magistrály s Táborskou.
 • Otevřel věcnou diskuzi o možném zasypání podchodu ulice Na Veselí
 • Jednal s Hlavním městem Prahou o memorandu k výstavbě nových stanic metra
 • Připravil materiál k dopravní situaci kolem všech ZŠ a MŠ a budování nových přechodů

Petra Rejchrtová, bývalá radní pro územní rozvoj:

 • Připravila memorandum s Hlavním městem Prahou o snížení hlučnosti okolo Jižní spojky
 • Pracovala na přípravě územní studie Nové Dvory
 • Pracovala na přípravě územní studie Reitknechtka
 • Připravila smlouvu o smlouvě budoucí k získání dvou nových bytů v Hodkovičkách do vlastnictví MČ
 • Zabývala se přípravou Pravidel pro rozhodování ve stabilizovaných územích (zejména vilových čtvrtích)
 • Jednala o záchraně historického objektu Nových Dvorů

Matej Šandor, bývalý radní pro investice a městské firmy:

 • Zasloužil se o schválení nového transparentního systému zadávání veřejných zakázek
 • Zabezpečil otevřené výběrové řízení na člena představenstva 4-majetkové (obsazeno nestranickým odborníkem)
 • Zabezpečil otevřené výběrového řízení na prodej 4-energetické, vč. posudku její hodnoty
 • Zabezpečil výběrové řízení na stavbu tělocvičny ZŠ Bítovská a dohlédl na jeho regulérnost v souladu se zákonem
 • Postaral se o vypsání výběrového řízení na zateplení ZŠ Na Planině
 • Zařídil zřízení Investiční komise
 • Podílel se na přípravě a schválení vyváženého investičního rozpočtu

Jan Hora, bývalý radní pro IT a otevřenou radnici:

 • Prosadil zveřejňování záznamů ze zastupitelstev na radě MČ i v zastupitelstvu
 • Prosadil první revizi ke zpracování žádostí občanů dle zákona 106
 • Prosadil vstup Prahy 4 do spolku Otevřená města na radě MČ
 • Prosadil navýšení rozpočtu dlouhodobě podfinancovaného IT oddělení
 • Prosadil zavedení cyklu nezbytné pravidelné obnovy HW vybavení úřadu; zrušení dvou špatně zadaných výběrových řízení v této oblasti
 • Nechal vytvořit vzorové smlouvy pro zakázky na IT vybavení a služby

Z pirátských neuvolněných zastupitelů se čitelně zapsal Adam Jaroš, bývalý předseda Komise pro školství a mládež:

 • Zasloužil se o polidštění postupů školské komise v jednání s veřejností.
 • Otevřel nové možnosti občanům aktivně projevit zájem o vzdělávání.
 • Zavedl pravidelné schůze komise
 • Zavedl putovní zasedání komise po jednotlivých ZŠ ke zjištění místní situace
 • Uskutečnil veřejné sezení s řediteli základních škol, kterým vypršel mandát. Dostali tak možnost obhájit svou dosavadní práci a pokračovat v ní i v dalším období. Díky jeho inovativnímu postupu nebylo potřeba mechanicky vypisovat výběrová řízení.

Při radničním puči ve středu 24. dubna 2019 jsme nad spoustou z těchto věcí ztratili kontrolu, ale v žádném případě se nevzdáváme. Budeme intenzivně pracovat i z opozice a nové koalici nic nedáme zadarmo. Jedeme dál podle našeho programu.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Neviditelní
11.09.2018

Neviditelní

“Před parlamentními volbami jste byli všude vidět, a teď jste se ztratili, co se stalo?” Prostě nás nevyvěsili.