Piráti Praha 4 navrhují na program zastupitelstva bod, který zaváže radu ke spolupráci s hlavním městem na řešení bytové krize

Piráti Praha 4 navrhují na program zastupitelstva bod, který zaváže radu ke spolupráci s hlavním městem na řešení bytové krize

Pirátský zastupitel Jan Hora upozorňuje na pravidelné odprodeje bytů ve správě městské části Prahy 4. Místo prodeje navrhneme pro vedení městské části povinnost vyhodnotit možnost převodu vlastnictví na magistrát s odpovídající kompenzací. Je to cesta, jak příznivě ovlivnit bydlení v Praze a zlepšit jeho dostupnost. Praha má velmi malý podíl městských bytů a pokračování privatizace bude do budoucna situaci nízkopříjmových profesí či seniorů ještě zhoršovat.

Koalice vládnoucí v Praze 4 pravidelně odprodává bytové jednotky a lepí tak díry v rozpočtu, většinou s chabým zdůvodněním, že je pronájem a údržba těchto jednotek neefektivní. Piráti navrhují na program bod, který zaváže radu k získávání stanoviska magistrátních radních k prodeji bytových jednotek a umožní přenechání takových bytů hlavnímu městu za adekvátní kompenzaci (např. může jít o finanční kompenzaci, svěření pozemku či nebytového prostoru nebo účelový grant na opravu místní infrastruktury).

Tento krok má podporu radního HMP pro bydlení Adama Zábranského: „Při řešení krize bydlení by bylo velmi prospěšné, pokud by městské části informovaly Radu hlavního města o svých záměrech prodeje nemovitostí k bydlení v předstihu, abychom se mohli k prodeji vyjádřit a případně jednat o podmínkách převodu daného bytu do správy hlavního města. Jistě bychom v mnoha případech dokázali přijít na způsob, jak pro městskou část převod bytu kompenzovat,” říká k tématu Zábranský.

Nedávný dotazník, který pro magistrát vyplnily městské části, ukázal, že dohromady je v Praze 31 180 obecních bytů, což je zhruba pět procent celkového bytového fondu na území metropole. Z toho asi 7700 bytů je magistrátních, zbytek mají ve správě jednotlivé radnice. Tato zásoba se ale dlouhodobě tenčí tím, jak se radnice snaží dotovat svůj rozpočet prodáváním bytů nájemníkům. Jen pro srovnání, ještě v roce 1991 metropole vlastnila 194 tisíc pražských bytů a byla tak majitelem téměř poloviny všech bytových jednotek v metropoli. Bytový fond není nevyčerpatelný a každý byt prodaný do soukromého vlastnictví snižuje schopnost městských částí i magistrátu nabídnout cenově dostupné bydlení těm, kteří ho potřebují nejvíce.

„Nemalá část bytů je určena k standardnímu komerčnímu pronájmu, bohužel počet těchto bytů není dostatečný, aby městské části či hlavní město mohly tímto způsobem ovlivnit ceny na trhu s nájemním bydlením. Byty ale z velké části získávají občané působící v preferovaných profesích s nižšími platy - učitelé a učitelky, policisté, hasiči, zdravotní sestry. Zároveň jsou využívány i k pomoci v sociální oblasti, například jako prevence trvalé ztráty bydlení,” říká k tomu zastupitel Jan Hora.

Kontakt pro média:
Jan Hora, zastupitel MČ Praha 4, tel: +420 775 608 734; mail: jan.hora@pirati.cz
Michal Polák, Media manažer KS Praha, tel: +420 608 517 127; mail: michal.polak@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu