Bydlení a sociální služby

Bydlení a sociální služby

  • Opravíme kompletně bytový fond a nedovolíme jeho další privatizaci. V rámci stávajícího bytového fondu vyčleníme více bytů pro sociální bydlení a potřebné profese. Sociální byty musí být dostupné pro osamělé rodiče pečující o nezletilé dítě, seniory s nízkými příjmy a zdravotně postižené.
  • Budeme tlačit na developery, aby vytvářeli lokality s rozmanitým bytovým fondem, s dostatkem levných malometrážních bytů. Chceme zabránit vzniku ghett a izolovaných komunit, naším cílem je město, kde spolu žijí lidé všech generací a profesí.
  • Budeme řešit příčiny i důsledky bezdomovectví. Vytvoříme koncepci prevence ztráty bydlení a dostupného bydlení pro všechny. Těm, kteří se na ulici ocitnou, nabídneme pomocnou ruku při návratu do společnosti. Společnost na tom ve výsledku vydělá sociálně i ekonomicky.
  • Budeme dále rozvíjet právní poradnu, zaměříme se na exekuce a problémy lidí s trvalým bydlištěm na nahlášeným na úřad.
  • Vytvoříme službu městského koordinátora pro klienty vyžadující péči na zdravotně sociálním pomezí. Koordinátor pomůže potřebným a jejich rodinám s orientací v nepřehledném prostředí zdravotních a sociálních služeb a zajistí integraci například pobytových služeb, terénní sociální práce, volnočasových aktivit i sítě praktických lékařů. Po vzoru Švédska maximálně zjednodušíme systém z pohledu občana.
  • Zřídíme Kontaktní místo pro bydlení. Občan se v něm dozví informace související s řešením problémů v oblasti bydlení na jednom místě a není nucen obcházet jednotlivé úřady a organizace.