Digitální služby občanům

Digitální služby občanům

  • Online je lepší než na papíře – digitalizujeme procesy radnice a celé agendy úřadu. Budeme spolupracovat s hlavním městem Prahou na zavedení agend Prahy 4 do Portálu Pražana a tím odlehčíme občanům i úředníkům. Papírovou formu podání zachováme pro ty, kterým online forma nevyhovuje.
  • Služby a informace na jednom místě, na dosah ruky – modernizujeme web naší městské části. Z nepřehledného archaického pozůstatku devadesátých let uděláme srozumitelný moderní portál, kde každý snadno najde potřebné informace pro svou životní situaci – od běžných úředních agend, až po důležité aktuality kulturní, dopravní či bezpečnostní. Budeme včas informovat o údržbě veřejného prostoru a údržbě komunikací, aby se na ni mohli občané připravit. Dále také umožníme přihlášení k odběru relevantních zpráv na úředních deskách městských částí i magistrátu a umožníme výběr vhodné formy upozoronění. Je na občanovi, zda chce být informován e-mailem, mobilní aplikací, sms či třeba prostřednictvím RSS čtečky.
  • Priority občanů jsou prioritou pro město – při digitalizaci agend upřednostníme ty, které jsou občany široce a často využívány. Prioritu mají poplatky za parkování, odpady, psy a procesy úřadu dopadající na běžný život občanů, jako jsou opravy, údržba, výstavba a rekonstrukce zasahující do veřejného prostoru.
  • Agendy hlavního města a i městských částí na jednom místě – Občan nemá řešit, zda jeho podání směřuje na hlavní město či na městskou část. Sjednotíme mechanismy podání tak, aby občané mohli učinit podání kdekoliv a nemuseli řešit administrativní detaily, budeme v tomto ohledu spolupracovat s hlavním městem.
  • Nástroje participativního rozhodování a sběru zpětné vazby se stanou nedílnou součástí fungování úřadu – participační rozhodování nemá být alibismus, ale skutečný podklad pro rozhodování úřadu i volených zástupců, který umožňuje vybírat lepší řešení na základě dlouhodobé znalosti lokality, ve které místní občany nikdo netrumfne. Zpětná vazba k službám, které úřad poskytuje občanům přestane být pouhou byrokratickou povinností a stane se základem pro postupné zlepšování procesů úřadu a zvyšování kvality služeb

Podnikání

(garant: Vladislav Černín)

  • Vytvoříme přívětivé prostředí na odboru živvností ÚMČ pro vyřizování veškeré podnikatelské agendy, ideálně z domova
  • Podpoříme město krátkých vzdáleností, tedy vznik lokálních center s dostupnou vybavenost v docházkové vzdálenosti, s drobnými krámky specializovaných prodejců. Tato centra podporují lokální komunitu, snižují dopravu a vytváří zajímavé akcenty města
  • Podpoříme týdenní farmářské a řemeslnické trhy např. na Pankráci, Budějovické, Novodvorské, nám. br. Synků, v Záběhlicích, Braníku atd.