Doprava

Doprava a parkování

Podpora MHD, sdílené dopravy a elektromobility

 • Rozvoj MHD a její kvalita je pro nás prioritou
 • Podpoříme výstavbu tramvajového okruhu z Anděla před Dvorecký most na Budějovickou a dále
 • Podpoříme prodloužení tramvajové linky 11 a 14 ze Spořilova na Choceradskou (i na Háje)
 • Budeme v průběžném kontaktu s provozovateli sdílené dopravy s cílem zlepšit pokrytí, kvalitu služeb i ohleduplnost k ostatním uživatelům
 • Podpoříme vytvoření několika nových zastávek na železniční trati podél Jižní Spojky a zvýšení intervalů vlaků
 • Osvětlíme a kultivujeme podchody pod magistrálou a rušnými ulicemi
 • Doplníme přechod (a přejezd pro cyklisty) přes Michelskou ulici u metra Kačerov.
 • Nebudeme se na nikoho vymlouvat a okamžitě navrátíme lavičky a budeme dbát o čistotu zastávek

Promyšlené parkování pro lepší veřejný prostor

 • Efektivnějším fungováním parkovacích zón uvolníme 1000 parkovacích míst, které nyní zabírají nerezidenti Prahy 4 a vraky.
 • Parkování pro návštěvy zajistíme pomocí kreditu na parkování.
 • Rozšíříme parkovací zóny na celou Prahu 4 podmiňujeme projektovými úpravami kompenzujícími formální vymezení parkovacích míst a zajišťujícími zlepšení veřejného prostoru

Klidná a bezpečná doprava

 • Prosadíme zakrytí Spořilovské ulice
 • Výrazně rozšíříme chodníkový program
 • Plánujeme výstavbu několika nových cyklostezek, spojujících 4 s dalšími městkými částmi
 • Na hlavních ulicích (např. Modřanská) požádáme o snížení rychlosti na 50 km/h
 • Budeme tvořit město přátelské pro chodce, s dostatkem přechodů a bezbariérových opatření
 • U škol zavedeme po pěší zóny před hlavním vchodem do školy a kiss and ride stanoviště pro auta v rozumné vzdálenosti.
 • Budeme prosazovat kroky ke snížení hlukové zátěže ( z Jižní spojky atd.)
 • Zrekonstrujeme křižovatku u Přístaviště, zřídíme stálou zastávku linky č. 118 ve směru Lihovar, úrovňový přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty
 • Prosazujeme kroky bránící zkracování si cest autem skrze obytné čtvrti