Kultura

Kultura

 • Budeme nadále podporovat úspěšné akce, které mají již na Praze 4 dobré jméno a svou tradici, včetně podpory kultury dostupné všem – seniorům i znevýhodněným občanům
 • Zajistíme smysluplné umístění knihobudek – nedopustíme aby na šest měsíců zmizely jako je tomu nyní
 • Budeme podporovat rozvoj veřejných prostranství/parků s interaktivními prvky
 • Zajistíme jednotný on–line kalendář všech kulturních akcí na Praze 4 – na jednom místě přehledně uvidíte, co se vše Praze 4 koná.
 • Budeme pokračovat v práci na Mapě zajímavých míst Prahy 4 a pořádat pravidelné procházky s odborným výkladem po Praze 4
 • Podpoříme stávající divadla a menší původní kina. Rozšíříme nabídku letních kin
 • Podpoříme občany v pořádání kulturních a sousedských akcí. Zjednodušíme byrokracii potřebnou pro krátkodobé zábory veřejných prostranství a podpoříme komunitní akce menších rozměrů
 • Zkulturníme veřejné prostory instalací uměleckých děl. Provedeme inventarizaci uměleckých děl ve veřejném prostoru a zasadíme se o jejich restaurování a údržbu
 • Ve spolupráci s hlavním městem najdeme smysluplné využití pro Dominikánský dvůr
 • Zaměříme se na rekonstrukce Pujmanové. Záchrana keramické stěny Miloše Zeta. Obnovení Koček. Obnova Aeskulapa.
 • Zpracujeme podnět na prohlášení Nových dvorů kulturní památkou.