Otevřená radnice a transparentní hospodaření

Otevřená radnice a Transparentní hospodaření

  • Zavedeme rozklikávací rozpočet s přehledem čerpání až na fakturu. Obsah smlouvy nebude tvořen jednou větou, ale celou specifikací. Všechny obchodní smlouvy včetně dodatků zveřejníme na webu. Bude to platit i pro městské akciové a příspěvkové společnosti.
  • Ukážeme data veřejnosti. Přehled faktur a nájemních smluv, analýzy, které si město nechává zpracovat – to vše a mnohé další údaje budou na portálu otevřených dat.
  • Prosadili jsme tzv. participativní rozpočet a budeme jej nadále rozšiřovat.
  • Občanské podněty budeme nejen sbírat, ale i zveřejňovat proces jejich řešení. I proto budeme občany informovat, kdo konkrétně je za řešení daného podnětu zodpovědný i jaký bude postup jeho řešení.
  • Zavedeme povinné zveřejňování důvodových zpráv a dalších podkladů na internetových stránkách městské části před jednáním zastupitelstva. Zápisy z jednání zastupitelstva a rady budou zveřejněny na webu. Na radě města zavedeme hlasování po jménech.
  • Zkvalitníme a zprůhledníme proces zadávání veřejných zakázek. U zakázek malého rozsahu umožníme přihlášení se do výběrového řízení i neosloveným dodavatelům. Veřejné zakázky budeme přidělovat pouze důvěryhodným společnostem
  • Budeme hledat úspory tak, aby vyrovnaný rozpočet městské části nebyl sanován z rozprodeje bytů a majetku.
  • Změníme stanovy městské společnosti 4–majetková tak, aby občané i zastupitelé měli dostatečná práva na informace.
  • Provedeme vnitřní revizi předpisů a smluv týkajících se hospodaření s majetkem Prahy 4.
  • Aktivně se zapojíme do inventarizace majetku MČ Praha 4 – provedeme revizi evidence bytových domů, nebytových objektů, nebytových prostor, pozemků