Rozmanitější školství a větší bezpečnost dětí

  • Rozmanitost a dostupnost vzdělávání – Podpoříme rozmanitější nabídku vzdělávání na MŠ i ZŠ a vznik specializovaných i alternativních tříd. Část dětí (včetně těch mimořádně nadaných) má své specifické potřeby, a proto se zaměříme na různé způsoby jejich podpory včetně zajištění financování asistentů pedagogů.
  • Participace rodičů – Hlas rodičů musí být slyšet. Zasadíme se o to, aby školské rady na školách plnily svou zákonnou roli na správě a rozvoji školy. Zajistíme, aby se schůze školské komise Prahy 4 konaly na školách, častěji a s pozváním rodičů. Stavební projekty ve školách budeme připravovat za účasti rodičů.
  • Flexibilní, účelné, příjemné, bezbariérové prostorové uspořádání školy a tříd – budeme prosazovat, aby stavební úpravy školních budov a školních prostor (modernizace, rekonstrukce či výstavba) odpovídaly současným potřebám dětí, pedagogů a efektivním moderním metodám výuky v souladu s metodikou pro zadávání projektů veřejných školských budov s ohledem na jejich ekologicky, cenově a energeticky udržitelný provoz. Podpoříme vznik venkovních učeben, napravíme špatná stavební řešení, budeme investovat do revitalizace školních zahrad.
  • Kvalita pro předškolní děti – vytvoříme podmínky pro menší počet dětí ve třídách a zapojení asistentů pedagoga, zvýšení prestiže práce pedagogů v MŠ, finančně podpoříme rozvoj dětských skupin. Budeme hledat shodu mezi potřebami rodičů, učitelů a kapacitními možnostmi tak, aby byl zajištěn i dostatečný letní provoz mateřských škol.
  • Otevřená výběrová řízení na ředitele škol – musí být veřejná, objektivní, nezpolitizovaná. Podpoříme účast ředitelů a pedagogů v rozvojových programech pro vedení škol. Prosazujeme, aby práce ředitelů byla ověřována podle objektivních a především veřejně přístupných a předem známých kritérií ve spolupráci s rodiči.
  • Budeme aktivně rozvíjet dosavadní podporu školám, pedagogům a dětem při snižování dopadů pandemie (s doučováním, pedagogicko–psychologickou pomocí) a při adaptaci dětí pocházejících z odlišných jazykových oblastí vč. ukrajinských dětí (využití dvojjazyčného asistenta, spolupráce s jazykovými školami, zapojení rodičů).