Sport

Podpora sportu a zdravého životního stylu

  • Postaráme se o úpravu dětských hřišť, sportovišť a senior parků, tak, aby odrážely i demografické potřeby konkrétních oblastí.
  • Nastavíme spravedlivý systém rozdělování grantů, kde budou jasně vymezená pravidla a možnosti k získání grantových prostředků na programy v oblasti sportu a volnočasového vyžití.
  • Granty budeme rozdělovat za účasti nezávislých osobností podle jasných a férových podmínek.
  • Nabídneme volnočasové aktivity mladým lidem ze všech socioekonomických vrstev. Podporujeme rozvoj sportovních aktivit mládeže, volnočasových spolků i nízkoprahových center. Nechceme jen dotovat drahé komerční turnaje sportovních hvězd, ale hlavně finančně pomáhat malým místním mládežnickým klubům a asociacím.
  • Podpoříme na Praze 4 zakládání a provoz komunitních zahrad, parků, ale i například ovocných sadů, kde lidé si tam mohou volně natrhat jablka, hrušky či višně.
  • Zapojíme seniory do rozhodování. Poskytneme starším generacím platformy, skrze které mohou participovat na zásadních rozhodnutích o směřování Prahy 4. Těm, co chtějí, nabídneme kurzy počítačové gramotnosti. Ostatním nabídneme alternativy k zapojení se i bez počítače; digitalizace má spojovat, ne rozdělovat.