Aktivní senioři a zdravotnictví

Aktivní senioři a zdravotnictví

  • Postavíme dům seniorů v Hudečkově ulici pro lidi s Alzheimerovou chorobou, s citlivým zachováním zeleně na pozemku. Domovy pro seniory budeme rozvíjet jako mezigenerační komunity se sdíleným bydlením. Inspirací jsou pro nás západní modely, kde se prolíná bydlení studentů, mladých rodin, seniorů i osob s tělesným postižením.
  • Zapojíme seniory do rozhodování. Poskytneme starším generacím platformy, skrze které mohou participovat na zásadních rozhodnutích o směřování Prahy 4, budeme je zvát do do odborných komisí. Těm, co chtějí, nabídneme kurzy počítačové gramotnosti. Ostatním nabídneme alternativy k zapojení se i bez počítače; digitalizace má spojovat, ne rozdělovat.
  • Dostupnost terénních a ambulantních služeb sociální a zdravotní péče musí být zajištěna tak, aby byly tyto služby v co největší míře poskytovány v domácím prostředí a místní komunitě.
  • Důležitá je i bezpečnost zařízení zajišťující ochranu seniorů, na Praze 4 jsou v alarmujícím stavu. Napravení stavu bude investiční prioritou, připravíme i bezpečnostní recepce v těchto zařízeních.
  • Dokončíme rekonstrukci kulturního centra KOSMOS, s důrazem na rozšíření dostupnosti praktických lékařů a další zdravotní péče. Podpoříme lékaře při hledání nových ordinací během rekonstrukce polikliniky na Pankráci