Životní prostředí

Životní prostředí

 • Zlepšíme čistotu a kvalitu náměstí a dalších frekventovaných veřejných míst. Politiku životního prostředí stavíme na přirozené motivaci, respektu a účasti veřejnosti. Často stačí drobnosti, např. kousek od zastávky vyhradit místo pro kuřáky a umístit popelníkem a košem.
 • Proti vedrům více stromů a vodních ploch. Vysadíme více stromů v pražských ulicích. Zasadíme se o kvalitní náhradní výsadbu za pokácené stromy.
 • Dotačně podpoříme zelené střechy a vertikální zahrady, zatravnění a květnaté pásy.
 • Podpoříme umísťování pítek a kašen; i potoky a vodní plochy jsou přirozenou součástí městského prostoru.
 • Podpoříme hospodaření s vodou, opětovné využití odpadní vody a opatření pro využití nebo zasakování dešťové vody.
 • Omezíme reklamní a světelný smog.
 • Rozšíříme síť veřejných bezbariérových toalet.
 • Podpoříme vznik dalších komunitních zahrad a kompostování.
 • Budeme prosazovat nezastavitelnost velkých zelených ploch.
 • Citlivě zrevitalizujeme veřejná prostranství nejen na velkých sídlištích, ale i v opomíjených lokalitách.
 • Dohlédneme na pravidelný úklid, prosadíme více sběrných nádob na tříděný odpad a jejich častější vyvážení.
 • Květnaté louky nebudou halasně oznamovaná výjimka, ale samozřejmost.
 • Z předprostorů škol vytvoříme přívětivá zákoutí.
 • Doplníme pikniková místa.
 • Podpoříme zřízení oplocených psích hřišť, kde by nemuseli být psi na vodítku a mohli se proběhnout.