Co bude se squatem Nad Ondřejovem?

Co bude se squatem Nad Ondřejovem?

Squat v ulici Nad Ondřejovem 890/36 leží asi 200 m vzdušnou čarou od hlavního vchodu do základní a střední školy Kavčí Hory. Nedaleko odtud se nachází i mateřská škola. Rozpadající se objekt s pobořeným plotem býval a je oblíbeným cílem lidí na okraji společnosti, často uživatelů omamných látek, kteří jej prakticky zdevastoval a proměnili na skládku a nebezpečné místo pro své okolí. Dle záznamů Městské policie jsou zde navíc jen za poslední rok hlášeny dva případy požáru v objektu.

Jak se z domu stane skládka

Místo kdysi sloužilo jako mateřská škola s jeslemi, později zde byl zřízen denní psychiatrický stacionář. Začátkem 90. let skončil objekt v majetku bývalých politiků ODS. Majetek je nyní rozdělen do dvou společností, PROJEKT PODOLÍ, s.r.o. a BEČVÁŘOVA, a.s., v jehož statutárních orgánech najdeme jména Pavel Pražák, Pavel Langr i nechvalně známého Tomáše Hrdličku.

Vzhledem k soudnímu sporu nemohlo být s pozemkem nakládáno, to však neospravedlňuje zanedbání objektu v daném rozsahu. Laxní byla v tomto ohledu i naše městská část. V posledních pěti letech nebyl totiž majitel pozemku nijak volán k odpovědnosti. Jak veřejně upozornili Piráti, Praha 4 během posledních pěti let majiteli za jeho přestupky neuložila jedinou pokutu – ani za zeleň, ani za odpadky na pozemku, ani za rušení, obtěžování nebo ohrožování obyvatel.

Situace se lepší, nejistota zůstává

Nyní dochází k částečné nápravě. Z pozemku byly odstraněny odpadky a zeleň byla upravena tak, aby nepřekážela využívání přilehlého chodníku. Jako sousedé jsme se připojili k whatsappové skupině místních, kde se navzájem informujeme o vývoji situace. Nicméně objekt má i nadále nevyhovující plot a není známo, zda se majitel odhodlá k demolici objektů, což by mohlo a patrně mělo být jediným řešením bezpečnostní situace v okolí.

Čekáme na uspokojivé řešení

Věříme, že se aktivity kolem squatu Nad Ondřejovem podaří dotáhnout do zdárného konce, tedy že vlastník problematické objekty odstraní. Ostatně nejen jako sousedé bychom si nápravu po letech diskomfortu zasloužili. Přehlížení tohoto problému nás všechny jako daňové poplatníky totiž za ta léta stálo už nemálo peněz. Od začátku roku 2020 se uskutečnilo více než 200 policejních kontrol. Výjezdy hasičů si pak vyžádaly přibližně 100 000 Kč, jak jsem zjistila na základě žádosti o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím adresované příslušným subjektům.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Obecní byty v Praze 4

Obecní byty v Praze 4

Domov je jednou ze základních lidských potřeb. Vysoké ceny nemovitostí i pronájmů bytů, představují zásadní společenský problém. Nedostatek dostupného bydlení trápí nízkopříjmové rodiny, samoživitele, osoby s postižením či seniory, ale i střední generaci, začínající rodiny či mladé lidi na prahu dospělého života. Pořízení vlastního bydlení ve velkých městech přestává být reálné i pro střední třídu, stejně jako ceny pronájmů.

Praha 4 bude konečně mít online zápisy do MŠ

Praha 4 bude konečně mít online zápisy do MŠ

Po mnoha letech diskusí a odkladů zavádí také Praha 4 jednotný nástroj pro digitální formu zápisů do mateřských škol. Rodiče díky tomu ušetří cestu a stání ve frontách. Předškolní zařízení zase získají možnost rychleji a snáze zpracovat administrativu a lépe zajistit, že poptávku po zápisu dětí uspokojí. Konkrétní možnost zápisů by měla být dle informace Školského odboru MČ Praha 4 k dispozici na webových stránkách jednotlivých mateřských škol od poloviny dubna 2024.