Co je to konstruktivní opozice?

Odpovědnost radních a koaličních zastupitelů za vedení MČ je jasná a srozumitelná. V čem ale spočívá práce zastupitelů opozičních ?

Role opozice

Hlavní rolí opozice je kontrola, poskytování zpětné vazby a přinášení nových témat na jednání komisí, výborů, rady i zastupitelstva. Opoziční práci lze pojmout různě. Jsem ale přesvědčen, že opoziční zastupitel nemá jen sbírat levné body útočením na všechna rozhodnutí, která mohou budit emoce. Ke všem tématům by měl přistupovat věcně.

Kontrolní výbor

Velmi významná je role předsedy kontrolního výboru, pokud je svěřen opozici, což v Praze 4 je. Zvolený zastupitel je přímo odpovědný za dohled nad činností rady MČ i celého úřadu. Přijímá podněty občanů, předkládá jejich témata zastupitelům koalice a v případě pochybení usiluje o zjednání nápravy.

Konstruktivní opozice

Jak vypadá konstruktivní přístup opozičních stran? Každý zastupitel má povinnost vůči občanům prosazovat program, se kterým byl do zastupitelstva zvolen. Naše demokracie je postavena na zastupitelském principu – to znamená, že nikdo nemůže prosadit celý svůj program, nezíská-li ve volbách většinu. Ještě těžší je to pro opoziční strany, které nemají možnost prosazovat program skrze své radní – žádné totiž nemají.

Rolí opozičního zastupitele je sledovat vývoj v oblastech, na které se specializuje a které zaštiťuje. Tak, aby projednávaným tématům a návrhům byla věnována náležitá pozornost a výsledné rozhodnutí zastupitelstva zohlednilo jak všechny výhody, tak i nevýhody či rizika.

Je totiž velký rozdíl mezi prostým odmítnutím rozhodnutí a nabídnutím alternativního návrhu, který může podpořit i opozice. A přesně v tom spočívá konstruktivní přístup.

Konstruktivní opozice je taková, která přináší vlastní alternativy řešení problému, přijatelné pro koalici i opozici. Diskutuje o nich a hledá způsob, jak realizovat maximum možného ze svého programu. To vše na základě dohody se zastupitelskými kluby koaličních stran.

Je to práce těžká a i přes veškerou snahu se často stává, že záměr vyjednat lepší řešení není úspěšný. Je to mnohem těžší, než jen všechno hlasitě odmítnout. Kromě vůle jednat tato práce někdy vyžaduje i dílčí ústupky, které mohou být na první pohled nesrozumitelné.

Jsem ale přesvědčen, že opoziční zastupitel má pracovat právě tímto způsobem.

Foto: Richenza, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Obecní byty v Praze 4

Obecní byty v Praze 4

Domov je jednou ze základních lidských potřeb. Vysoké ceny nemovitostí i pronájmů bytů, představují zásadní společenský problém. Nedostatek dostupného bydlení trápí nízkopříjmové rodiny, samoživitele, osoby s postižením či seniory, ale i střední generaci, začínající rodiny či mladé lidi na prahu dospělého života. Pořízení vlastního bydlení ve velkých městech přestává být reálné i pro střední třídu, stejně jako ceny pronájmů.

Praha 4 bude konečně mít online zápisy do MŠ

Praha 4 bude konečně mít online zápisy do MŠ

Po mnoha letech diskusí a odkladů zavádí také Praha 4 jednotný nástroj pro digitální formu zápisů do mateřských škol. Rodiče díky tomu ušetří cestu a stání ve frontách. Předškolní zařízení zase získají možnost rychleji a snáze zpracovat administrativu a lépe zajistit, že poptávku po zápisu dětí uspokojí. Konkrétní možnost zápisů by měla být dle informace Školského odboru MČ Praha 4 k dispozici na webových stránkách jednotlivých mateřských škol od poloviny dubna 2024.