Co znamená situace na Magistrátu pro naši městskou část

Pro občana je obtížné rozlišovat mezi Hlavním městem Prahou a její městskou částí. Většinou se soustředí na každodenní život a nezajímá jej, jak konkrétně a proč jeho město funguje. Že ale po třech měsících od voleb stále nemáme na magistrátu novou koalici, to si všiml už téměř každý. Co to ale znamená pro městskou část a její obyvatele?

Služby občanům, finance a investice

Větší část rozpočtových příjmů hlavního města zůstává na úrovni magistrátu, proto magistrát hraje významnou roli při nastavování služeb, které částečně či zcela zajišťuje všem městským částem – od úklidu komunikací po jízdní řád MHD. Potřebuje-li MČ tyto služby nějak upravit, bez dohody s odpovědnými politiky a úředníky na magistrátu se neobejde.

K tomu je nutné vědět, kdo je gesčním radním, s kým dalším je nezbytné věc projednat, kterého výboru je třeba se účastnit. Bez intenzivního vyjednávání totiž požadavky městských částí velmi často zapadnou ve stohu podobných návrhů a požadavků. Zejména u větších investičních projektů je třeba dlouhodobého plánování, včetně správného načasování uvolnění magistrátních peněz na připravený projekt.

Je těžké jednat, když ještě nevíme s kým

Jak je vidno, rada i zastupitelé městské části musí velmi intenzivně komunikovat se zastupiteli a radními na magistrátu, chtějí-li něco smysluplného pro občany zajistit. A stejně tak i s úředníky, kteří uvádějí rozhodnutí rady a zastupitelstva do praxe.

Jenže pokud není jasné, jaká koalice bude mít odpovědnost za řízení města, kteří lidé budou odpovídat za jednotlivé gesce, není s kým jednat a ani úředníci nemohou uvádět do praxe nic, bez jasného garanta – vystavovali by se riziku plýtvání časem i prostředky.

Je velmi obtížné získat podporu pro nový investiční projekt či domluvit přemístění zastávky MHD na lepší místo, když stávající radní už nemá mandát dělat velká rozhodnutí a stále ještě nevíme, kdo jeho odpovědnost převezme.

Dohodnout se musí chtít všichni

Proto je i pro naši městskou část důležité, aby vůli se dohodnout ukázaly všechny strany, které mají zájem sestavit koalici. Nabídnout ústupky jen na oko a pro média, to nestačí. Nová koalice musí být stabilní a i strany, kterým nefandíme, v ní musí mít důstojné podmínky. Jinak se dočkáme nestabilních a rozpadajících se koalic, s nimiž se nedá domluvit na ničem.

Foto: ŠJů, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Obecní byty v Praze 4

Obecní byty v Praze 4

Domov je jednou ze základních lidských potřeb. Vysoké ceny nemovitostí i pronájmů bytů, představují zásadní společenský problém. Nedostatek dostupného bydlení trápí nízkopříjmové rodiny, samoživitele, osoby s postižením či seniory, ale i střední generaci, začínající rodiny či mladé lidi na prahu dospělého života. Pořízení vlastního bydlení ve velkých městech přestává být reálné i pro střední třídu, stejně jako ceny pronájmů.

Praha 4 bude konečně mít online zápisy do MŠ

Praha 4 bude konečně mít online zápisy do MŠ

Po mnoha letech diskusí a odkladů zavádí také Praha 4 jednotný nástroj pro digitální formu zápisů do mateřských škol. Rodiče díky tomu ušetří cestu a stání ve frontách. Předškolní zařízení zase získají možnost rychleji a snáze zpracovat administrativu a lépe zajistit, že poptávku po zápisu dětí uspokojí. Konkrétní možnost zápisů by měla být dle informace Školského odboru MČ Praha 4 k dispozici na webových stránkách jednotlivých mateřských škol od poloviny dubna 2024.