Rada MČ Praha 4 na svém včerejším jednání projednala několik materiálů představujících výrazný posun v oblastech územního rozvoje a transparentního vedení městské části. Navržené kroky bude schvalovat zastupitelstvo Prahy 4 na jeho zasedání 24. dubna 2019.

Radní pro územní rozvoj Petra Rejchrtová (Piráti a nezávislí) předložila v souladu s naším předvolebním slibem ke schválení doplnění Generelu veřejných prostranství. Do tohoto strategického dokumentu, který formuluje dlouhodobou vizi rozvoje veřejných prostranství, bylo zapracováno několik aktualizací, například začlenění pozemku bývalého zahradnictví na Kavčích Horách, nové zatřídění parku V Zápolí, nebo vymezení parku na Jalodvorské louce.

“Generel samozřejmě není zkamenělý dokument; doporučení Generelu budeme na základě participačních setkání s občany dále podrobně rozpracovávat. Účast veřejnosti na průběžných aktualizacích tohoto dokumentu jsou samozřejmě nezbytnou podmínkou pro dlouhodobé udržení kvality Generelu,” uvádí Petra Rejchrtová, radní pro územní rozvoj.

Dalším bodem koaličního programu, který byl dnes schválen, byl materiál k pořizování a zpřístupnění záznamů ze zasedání Zastupitelstva městské části. Tajemník úřadu má nyní za úkol na příštím zasedání Rady 20. března předložit k projednání materiál, který následně umožní Zastupitelstvu Městské části Praha 4 tento krok schválit na nejbližším zasedání.

“Nebylo jednoduché pana tajemníka přesvědčit, že má ke zveřejňování záznamů zastupitelstva přistoupit se stejným nadšením jako já; stálo mě to nemalé úsilí. Vzhledem k všeobecné podpoře koaličních partnerů v této věci ale předpokládám, že finální materiál projde Radou hladce a já budu mít tu čest jej v dubnu předložit ke schválení Zastupitelstvu naší městské části,” prohlásil po skončení jednání Rady Jan Hora, radní pro IT a otevřenou radnici (Piráti a nezávislí).

Kontakt: Tibor Vansa, místostarosta MČ Praha 4, tibor.vansa@pirati.cz